Destinacija Podčetrtek: Število tujih gostov želijo povečevati po pet, domačih po tri odstotke

????????????????????????????????????

Destinacija Podčetrtek, ki obsega občine Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Kozje, svoj turizem gradi na termalni vodi, naravnih in kulturnih danosti ter drugi ponudbi. Tam na primer najdemo doživljajski vodni park Aqualuna, večnamensko športno dvorano Podčetrtek, Samostan in lekarno Olimje, Jelenov greben, Kozjanski park … Letno destinacijo obišče okoli 105.000 turistov, kar jo uvršča med 10 najbolj obiskanih delov Slovenije.

Destinacija med drugim ustvari dva odstotka turističnih prihodov in slabe tri odstotke vseh turističnih nočitev v Sloveniji. Ker se razteza na manj kot odstotku površine države in ima manj kot pol odstotka prebivalstva Slovenije, se v turističnem smislu uvršča med uspešnejše in tudi pomembnejše turistične regije.

A kljub temu se tamkajšnji turizem v zadnjem času sooča z upadom domačih gostov. V zadnjih 10 letih je namreč destinacijo obiskalo za 13 odstotkov manj domačih gostov, kar je v nasprotju s trendom na državni ravni, kjer se je število domačih gostov povečevalo. Tudi število nočitev domačih gostov je upadlo za skoraj četrtino, skrajšal se je tudi povprečen čas, ki ga domači gostje preživijo na destinaciji.

So pa svetla izjema tuji gostje, katerih število se je v zadnjih 10 letih povečalo za 84 odstotkov.

Prav upad domačih gostov je bil eden od razlog, da so tri omenjene občine pripravile strategijo nadaljnjega razvoja turizma v destinaciji, v kateri so začrtale nekatere smernice prihodnjega razvoja. V strategiji med drugim ugotavljajo, da bo treba v prihodnje uravnotežiti zasedenost nastanitvenih kapacitet skozi vso leto, spremljati ključne kazalnike turizma destinacije in izboljšati njeno mednarodno prepoznavnost.

Med cilji so si zadali povečanje prihodov in nočitev mednarodnih turistov za pet odstotkov na leto, prihode domačih gostov in nočitve pa za tri odstotke. Podaljšati nameravajo tudi povprečno bivanje gostov in povečati število stalnih prenočišč pri zasebnikih.

M. P.