Častna občana brežiške občine župnik in znanstvenica

Seja Občinskega sveta Občine Brežice (vir: brezice.si)

Občinski svet Občine Brežice je na seji odločal o častnih občanih ter občinskih priznanjih in nagrada, ki bodo podeljena ob občinskem prazniku 28. oktobra. Sklenil je, da bosta v letošnjem letu za častna občana proglašena dolgoletni župnik v Brežicah Milan Kšela ter znanstvenica in virologinja Tatjana Avšič Županc. Za oba so namreč občinski svetniki ocenili, da imata posebne zasluge na družbenem, znanstvenem in kulturnem področju v občini ter da sta na poseben način prispevala k njenemu ugledu v državi ali na mednarodnem nivoju.

Župnik Kšela je star 73 let, v brežiški občini pa kot duhovnik deluje že 36 let in je med ljudmi zelo priljubljen. V Brežicah rojena Avšič Župančeva pa je vodilna slovenska in svetovna virologinja, od leta 2007 je tudi izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Občinska priznanja bodo po včerajšnji odločitvi občinski svetnikov prejeli podjetje Hidroelektrarne na Spodnji Savi, podjetje Gradbeništvo Jože Glogovič, s. p., in Kulturno društvo Ivan Kobal Krška vas. Občinska priznanja občina sicer podeljuje pravnim osebam, za katere oceni, da delujejo še posebej uspešno.

Nagrado Občine Brežice pa bodo na občinski praznik prejeli Milena Strašek, Stanislav Barkovič in Alenka Černelič Krošelj, so sklenili svetniki. Občina sicer občinsko nagrado podeljuje posameznikom, za katere oceni, da so dosegli posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomske, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ter da ima njihovo delo poseben pomen za razvoj in napredek brežiške občine.

M. N.