Brežice: Župan se je sestal z izvajalcem zimske službe za izboljšanje pluženja

Zimsko vzdrževanje oziroma zimska služba je del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ga v Brežicah v skladu z odlokom izvaja javno podjetje Komunala Brežice. Na temo opravljanja zimske službe in pluženja, glede katerega so se občani pogosto obračali na občino, se je župan Brežice Ivan Molan sestal s predstavniki komunale. Na sestanku so bili predstavljeni ukrepi za izboljšanje storitve v prihodnje.

 

Največ pripomb na izvajanje zimske službe je bilo glede jutranje neprevoznosti nekaterih odsekov lokalnih cest ob močnem sneženju iz 22. na 23. januar, ki je v nekaterih krajih občine, kot sta npr. naselji Križe in Pečice, ustvarilo tudi do štiri metre visoke zamete. Med glavnimi vzroki za zamude pri čiščenju cest so bili prepozen odzivni čas izvajalca pluženja, neustrezna prioriteta odsekov za začetek pluženja in pomanjkljivo poznavanje cestnega omrežja s strani podizvajalca. Težave je izvajalcu povzročalo tudi podrto drevje na cestah, ki ga je bilo potrebno najprej odstraniti, da je lahko plug očistil cesto.

Komunala je zato že sprejela in začela izvajati ukrepe, ki bodo v prihodnje izboljšali izvajanje zimske službe. Ti predvidevajo zgodnejši časa pripravljenosti pred predvidenim začetkom pluženja, zagotavljanje več plužno-posipnih enot ter spoznavanja tras in prioritet pluženja lokalnih cest.

A. M.