Brežice: Zaključuje se gradnja pločnika in obnova ceste na Bizeljskem

Pločnik in cesta Bizeljsko vas (Foto: Občina Brežice)

Gradnje pločnika in obnova ceste na odseku Bizeljsko-Orešje od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici, ki ga sofinancirata Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), je v zaključni fazi. Dela se zaključujejo, izvajajo se še označbe na vozišču. Predvidoma v mesecu maju bo izveden pregled ter prevzem del s strani DRSI.

Občina Brežice in Direkcija za ceste sta na podlagi sklenjenega sporazuma o sofinanciranju v mesecu septembru 2017 začeli z deli na Kumrovški cesti na Bizeljskem. Investicija v skupni predvideni vrednosti 400.000 evrov bo doprinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo, ostali prebivalci pa peš dostopajo do pokopališča Bizeljsko in do cerkve. Po sklenjenem sporazumu o sofinanciranju DRSI sofinancira 70% investicije, Občina Brežice pa preostalih 30%, so sporočili iz Občine Brežice.

Pločnik in cesta Bizeljsko pot k cerkvi (Foto: Občina Brežice)

V celoti je obnovljeno vozišče ceste v dolžini 350 m, zgrajen pločnik in urejena javna razsvetljava v dolžini 360 m, v dolžini pločnika se je urejevalo tudi odvodnjavanje, zaščita telekomunikacijskih (TK) vodov ter obstoječega vodovoda. Obnovljena so bila tudi vzdolžna parkirišča ob stavbi KS Bizeljsko. Dela so potekala ob popolni zapori ceste, zato se za potrpežljivost zahvaljujemo vsem prebivalcem in udeležencem v prometu.

Pločnik in cesta Bizeljsko investicija se bo nadaljevala z urejenjem parkirišč (Foto: Občina Brežice)

Investicija na Bizeljskem se v letošnjem letu nadaljuje z urejanjem parkirišč pri pokopališču, za kar je občina že pridobila gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost urejanja parkirišča s 54 parkirnimi mesti za osebna vozila in 3 parkirnimi mesti rezerviranimi za dostop z invalidskim vozičkom ter enim parkirnim mestom za avtobus, znaša cca 290.000 evrov, pričetek investicije se načrtuje v letu 2018 z urejanjem nasipa, ostala dela pa sledijo v naslednjih letih.

Zvočni posnetek: Zaključujejo se dela gradnje pločnika in obnove ceste Bizeljsko – Župan občine Brežice Ivan Molan 

 

Občina Brežice z obnovo in gradnjo cest, pločnikov ter kolesarskih stez skrbi za dostopnost in večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu, s posebnim poudarkom na varnosti najranljivejših udeležencev v prometu – pešcev in kolesarjev, so še sporočili.

Pločnik in cesta Bizeljsko (Foto: Občina Brežice)

N. N.