Brežice: Zaključena gradbena dela za cesto in pločnik v vaškem središču Čateža ob Savi

Središče Čateža ob Savi (vir: Občina Brežice)

Občina Brežice je marca začela z deli pri obnovi vozišča v centru naselja Čatež ob Savi in v juniju zaključila z gradbenimi deli.

V sklopu investicije je bilo obnovljeno vozišče v dolžini 200 m skupaj z obnovo križišča v centru vasi ter dograjen pločnik z javno razsvetljavo. Na območju obnove vozišča je bil obnovljen vodovod in urejeno odvodnjavanje.

Ob rekonstrukciji vozišča je bil zamenjan obstoječi dotrajani podporni zid zaradi ureditve pločnika za pešce. Z namenom umirjanja prometa je bila narejena grbina, na kateri je označen prehod za pešce. Obstoječi plato je bil prestavljen, površina tlakovana, v nadaljevanju bo posajena tudi lipa.

Pogodbena vrednost del znaša 244.738,25 evra, izvajalec je podjetje AJK GRADNJE iz Sevnice, je na svoji spletni strani objavila občina.

Vir: Občina Brežice

M. P.