Brežice: Več kot 195 milijonov evrov investicij

Brežice

Brežiški župan Ivan Molan je 1. aprila 2022 obeležil 17 let vodenja brežiške občine, v tem času je bila občina zelo uspešna pri pridobivanju dodatnih virov občinskih proračunskih sredstev, ki so v času od 2005 do 2022 odločilno prispevala k uresničitvi investicij v skupni vrednosti dobrih 195 milijonov evrov.

V občinskem svetu je Molan vzpostavil sodelovanje in ekipno delo tako občinskega sveta kot občinske uprave, kar je običajno temelj uspešnega razvoja občine.

Pred Molanovim prevzemom vodenja občine v občinskem svetu ni bilo sodelovanja, primanjkovalo je prihodkov, zato tudi potrebnih investicij ni bilo. Prav sodelovanje v občinskem svetu na osnovi zaupanja in volilnih rezultatov ter stabilno delovanje občine, ki obsega stabilne finance in dobro delujočo občinsko upravo, pa sta najpomembnejša za uspehe občine v preteklih letih.

Molan se, kot pravi, veseli nadaljevanja projektov, ki so že v teku. V teh dneh je povedal, da je Občina Brežice v zadnjih zelo napredovala, naredila veliko premikov na boljše in začela več projektov, hkrati pa je dobila tudi ogromno raznih priznanj od odvisnih slovenskih institucij, kar jih je postavilo na vrh občin s transparentnim delovanjem.

Občina Brežice je danes prepoznana kot uspešna in je pogosto predstavljena kot primer dobre prakse (vlaganja v šport, participativni proračun, ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta …), pravi Molan.

Dobra gospodarska rast

Občina Brežice se lahko pohvali, da je okolju in mladim prijazna, prav tako pa dobitnica platinastega znaka v turizmu Green Destination, kar je razširilo njeno prepoznavnost tudi drugje, ne le v Sloveniji. Kot pozitivno Molan izpostavlja tudi pozitivno priselitev prebivalstva in odpiranje podjetij, ki prebivalcem omogočajo zaposlitve na kakovostnih delovnih mestih, pri čemer omeni veliki podjetji avtomobilske in prehrambene industrije.

“Hkrati pa imamo izjemno veliko svojih podjetij, ki so inovativna in se razvijajo ter širijo svoje proizvodnje,” je poudaril Molan, saj je Brežice lahko pohvalijo z več kot 900 espeji, okoli 700 d.o.o., šestimi delniškimi družbami in 300 društvi, ki delajo v obeh sektorjih.

“V Brežicah imajo že dolgo let nek poseben sistem dela, dejansko zadnjih 17 let, odkar sem župan, nismo ustvarjali koalicije in opozicije, ampak smo se dogovorili, da se vsi, ki želimo sodelovati, proporcionalno razdelimo na odbore,” je v teh dneh za medije povedal Molan.

Meni tudi, da je njegova povezovalna vloga tukaj izjemno pomembna, hkrati pa je vesel, da je funkcioniranje drugače od državnega sistema in za zdaj pozitivno.

Molanov cilj aktivacija Občine Brežice

Molan je povedal, da se je v zadnjih letih veliko investiralo tako v mesto in podeželje, njegov cilj pa je po tem močnem investicijskem ciklusu vrniti aktivno življenje, saj se je tudi na račun korone veliko zadev ustavilo. Zadal pa si je tudi drugi cilj, in sicer več pozornosti namenjene obravnavi krajevnih skupnosti, omenjene investicije bodo služile predvsem razvoju aktivnega življenja tako občank in občanov kot tudi razvoju gospodarstva.

Molan: Sprejeti je treba razvojni zakon

“Nisem najbolj zadovoljen s tem, kar nuklearka dobiva trenutno, vendar gre bolj za potuho,” znesek se ne razdeli transparentno in pravično, Posavje je pomembna regija, ki bi morala biti v času energetske krize v ospredju. Meni še, da je treba razvijati bolnišnice, šole, fakultete in “sprejeti konkretni razvojni zakon”.

“Kot športnik po duši, navajen sodelovanja in trdega dela tako v podjetju kot na kmetiji, prostovoljstva in sodelovanja v društvih ter z bogatimi izkušnjami pri vodenju, želim pri opravljanju županske funkcije predvsem nadgraditi prizadevanja občine v korist vseh občank in občanov občine Brežice. Verjamem, da je uspeh odvisen od našega sodelovanja. Na številne dejavnike v današnjem svetu sicer nimamo vpliva, vendar sem prepričan, da lahko s skupnimi močmi nadaljujemo z ustvarjanjem občine, prijazne za življenje vseh občank in občanov,” je med drugim tudi na svoji spletni strani o sebi zapisal Molan, ki si je za prioriteto v naslednjih letih postavil razvoj Brežic.

Uspešni

Občina Brežice je bila kot prva slovenska občina uspešna na razpisu Evropske komisije za programe športa (2015) in sicer s prijavo mednarodnega projekta Šport za zdravo starost (Sports for healthy aging) na razpis Evropske komisije Erasmus+ (sledila sta še projekta Občuti svobodo vode in Stavi na zdravje). V  2021 je občina osvojila naziv Evropsko mesto športa 2022 – 1. slovenska občina s tem nazivom (town – občine oz. mest do 25.000 prebivalcev). Občina se je uvrstila na 5. mesto kot najbolj transparenta slovenska občina v raziskavi odprtosti in transparentnosti slovenskih občin.

V 17 letih za več kot 195 milijonov evrov investicij

Občina Brežice je od leta 2005 zviševala proračune in sredstva za investicije. V primerjavi z letom 2005, ko je bilo investicije občine za dobra 2 milijona evrov ob 15-miljonskem proračunu. Leto 2022 je iz vidika proračuna rekordno, saj je ta načrtovan v višini skoraj 44 milijonov evrov, od tega je cca 25 milijonov evrov namenjenih za investicije (večje investicije so z evropskimi sredstvi podprte Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, Kolesarske povezave Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas ter Brežice-Čatež ob Savi ter obnova Vodovodnega stolpa kot razgledne točke in začetek obnove atletskega stadiona).

Prihodnji izzivi občine – načrti

Župan Ivan Molan je nedavno še povedal, da je cilj občine zagotoviti kakovostno okolje za občane in obiskovalce vseh generacij – moto občine je: “Kjer se dobro počutijo občani, se bodo dobro počutili tudi obiskovalci.”

Načrtovani most čez Savo

Še več podrobnosti lahko preberete na povezavi: Predstavitev obdobja 17 let vodenja občine

V. S.