Brežice s prirastom prebivalstva, nadpovprečnim številom stanovanj in avtomobilov

Občina Brežice je občina, ki ima, vsaj po statistiki doseč, dokaj visoko stopnjo kakovosti življenja. Ima pozitiven prirast prebivalca, nadpovprečno število stanovanj in avtomobilov.

 

Občina Brežice je občina s pozitivnim selitvenim prirastom. Ta na 1000 prebivalcev znaša 14,4, kar je več od slovenskega povprečja (6,2). Slednje pomeni, da je občina zanimiva za življenje ljudi.

V občini je na 1000 prebivalcev 31 študentov, kar je blizu slovenskega povprečja, ki znaša 39. Tudi po številu diplomantov je slovensko povprečje blizu. Na 1000 prebivalcev ima diplomo šest ljudi, slovensko povprečje je sedem.

V stopnji delovne aktivnosti je občina tik ob slovenskem povprečju. Delovna aktivnost v občini je 65,2 odstotna, medtem ko je slovensko povprečje 65,6 odstotka.

Precej nad povprečjem je občina po število stanovanj. Na 1000 prebivalcev je v občini 431 stanovanj, slovensko povprečje je 410. Povprečna površina stanovanj v občini je 87,2 kvadratnega mesta, slovensko povprečje je 83,3.

Na povprečjem je občina tudi po številu avtomobilov. Na 1000 prebivalcev jih je 572, medtem ko je slovensko povprečje 555.

A. M.