Brežice: Popolna zapora ob sanaciji državne ceste in izgradnji kolesarske povezave med Čatežem ob Savi in Krško vasjo

Obvoz (vir: občina Brežice)

Zaradi nujne sanacije državne ceste in gradnje kolesarske povezave Brežice – Krška vas bo od danes, 27. junija, do 25. julija 2022, na državni cesti Čatež ob Savi R2-419 uvedena popolna zapora na odseku od gostilne Budič do ŠRC Grič.

Obvoz za osebna vozila, avtobuse in traktorje, ki v tem času prevažajo žito v silose, bo čez Čatež ob Savi, tovorni promet pa bo preusmerjen preko Krškega.

Obvoz bo v delu med nadvozom čez avtocesto in parkiriščem nad pokritim vkopom Čatež zaradi majhne širine vozišča voden izmenično enosmerno s semaforji.

Občina Brežice je v letu 2022 po večletnem opozarjanju Direkcije RS za infrastrukturo končno dočakala sanacijo državne ceste Čatež ob Savi R2-419, ki je bila v vseh letih močno prometno obremenjena. Z urejanjem  in širitvijo ceste R2-419 Čatež ob Savi – Krška vas se sočasno gradi tudi kolesarska povezava ob njej, ki bo pomembno izboljšala varnost najšibkejših udeležencev v prometu.

Popolna prometna zapora za zagotavljanje varnosti

Popolna zapora ceste je nujna zaradi zagotavljanja varnosti ob izvajanju zahtevnih del na gradbišču. Urejanje državne ceste predvideva širitev obstoječe državne ceste in gradnjo kolesarske povezave v zelo utesnjenem območju med hribom pri Velikih Malencah in reko Krko, kjer je že obstoječa cesta R2-419 zelo ozka ter jo zato s projektom širijo, vendar je potrebno zato zgraditi novo temeljno konstrukcijo s skoraj 70 različnimi piloti in drugimi podpornimi objekti.

Izvedba nove temeljne konstrukcije bo posegla čez polovico vozišča obstoječe ceste, zaradi česar obstoječa cesta nekaj časa ne bo prevozna. Prav tako se dela za izgradnjo nove temeljne konstrukcije izvajajo cca 4 do 5 metrov pod nivojem obstoječega vozišča, kar zahteva izvajanje začasnih podpornih konstrukcij, zagatnih sten in različnih oblik razpiranj z namenom, da se delavcem omogoči varno delo. Gradnje v območju predvidene popolne zapore tudi ni možno prestaviti v drug termin zaradi dinamike del na gradbišču in tehnologije gradnje.

Zahtevno gradbišče na državni cesti Čatež ob Savi-Krška vas

Tudi Občino Brežice skrbi opravljanje kmetijske in drugih dejavnosti v občini, zato se skupaj z izvajalci trudi, da zagotavlja primerno in varno javno infrastrukturo. Zaradi navedenega je izvajalec CGP in KOP Brežice primoran urediti popolno zaporo, pri čemer se je potrudil zagotoviti  primeren obvoz. V ta namen je 16. julija tudi izvedel preizkus obvozne trase čez Čatež ob Savi, in sicer s traktorjem s prikolico in avtobusom, preizkus sta spremljala tudi predstavnik policije in izvajalec.

Vse, ki bodo uporabljali obvoz čez Čatež ob Savi za prevoze s kmetijsko mehanizacijo prosijo, da se izognejo času večjega prometa (urne konice od 5. do 8. ure in od 13. do 16. ure), v kolikor jim to dovoljuje način dela in opravljanje kmetijske dejavnosti.

Občina Brežice in izvajalec del sta se dogovorila, da bo izvajalec skušal dela izvesti v najkrajšem možnem času, predvidoma v 21 dneh v najavljenem terminu, ki pa mora omogočati varno izvedbo vseh del (odvisno tudi od vremena).

Popolna zapora je v nadaljevanju investicije predvidena tudi ob izvedbi asfaltiranja odseka ob reki Krki, ki se planira v jeseni in bo pravočasno najavljena.

Po 15. juliju 2022  se začenjajo na državni cesti  Čatež ob Savi R2-419 tudi dela v križišču pri mostu čez reko Krko na Velikih Malencah.

Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Vir: brezice.si

M. P.