Brežice: Podpisani pogodbi za sanacijo železnega mostu čez Savo in obnovo Bizeljske ceste

Foto: Občina Brežice

Župan občine Brežice Ivan Molan je z direktorico podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marijo Možina  in direktorjem mag. Dejanom Bibičem KOP Brežice d.d. podpisal pogodbi za sanacijo železnega mostu in obnovo Bizeljske ceste v Brežicah. Obnova glavne brežiške vpadnice se začenja 3. aprila 2018, aprila se bodo pričela tudi pripravljalna dela za sanacijo mostu. Vrednost del sanacije mostu znaša 1.095.927,20 evrov, za obnovo Bizeljske cesta pa bo potrebnih 487.385,86 evrov, vsa sredstva bodo zagotovljena iz lastnih sredstev Občine Brežice .

Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice v letu 2018 namenja za investicije 10 milijonov evrov, aprila se bosta pričeli izvajati dve veliki investiciji, sanacija železnega mostu in obnova Bizeljske ceste.

Sanacija mosta – vrednost 1.095.927,20 evrov

Kot je dejal župan Ivan Molan je most je pomemben simbol občine, sama sanacija mostu pa bo zahtevna zaradi vremenskih dejavnikov in bo zato  trajala dve leti. Zaradi vremenskih pogojev, ki vplivajo na vodostaj Save, so dela sanacije možna le v času od meseca aprila do septembra. Pred samo izvedbo sanacije dotrajane železne konstrukcije bo potrebno pod polovico mostu nasuti del reke Save in nato s piloti podpreti most. Oktobra 2019 je načrtovan zaključek projekta sanacije mostu čez reko Savo, pred ponovnim odprtjem mostu pa bo potrebno obnoviti še železni most čez Krko, ki je sicer v nekoliko boljšem stanju.

Zaradi zahtevnosti del obnove in ustreznih razmer, izbrani izvajalec bo lahko dela obnove na mostu izvajal le v času najnižjega vodostaja reke Save, med aprilom in septembrom, bo obnova mosta čez Savo trajala dve leti.

Obnova Bizeljske ceste v Brežicah vrednost 487.385,86 evrov

Foto: Občina Brežice

Takoj po velikonočnih praznikih se začenjajo dela obnove na Bizeljski cesti v Brežicah. Ta cesta je glavna brežiška vpadnica in ima za življenja mesta pomembno vlogo. Poleg temeljite obnove ceste in ureditve večnamenske površine za pešce in kolesarje bo urejena tudi prometna signalizacija, kar bo prineslo k izboljšanju prometne varnosti. Projekt zajema področje od krožnega križišča Trdinove, Bizeljske in Maistrove ulice v Brežicah do  križišča z ulico Stare pravde v dolžini cca 500 m in  od križišča z ulico Stare pravde v dolžini cca 40 m proti Cesti Prvih borcev.

Poleg projekta obnove bo istočasno potekal še projekt ureditve vodovoda, v lanskem letu pa je bila urejena tudi kanalizacija v tem delu mesta.

Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti pozval občanke in občane ter vse udeležence v prometu k postrežljivosti in sodelovanju v času obnove Bizeljske ceste.  V skladu s pogodbo je čas za dokončanje obnove 130 dni od uvedbe v delo 28. 3. 2018.

Župan Ivan Molan o projektih:

Vir: Občina Brežice