Brežice: Podpisana pogodba za gradnjo kolesarskih poti Krška vas-Čatež ob Savi

Občina Brežice in na javnem razpisu zbrani izvajalec del CGP sta podpisala pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob cesti Krška vas-Čatež ob Savi v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov.

Gre za gradnjo 5,9 kilometra kolesarskih stez, ki jih mora izvajalec zgradili do marca 2023.

Župan občine Brežice Ivan Molan je ob podpisu izpostavil, da gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ki je ključnega pomena tako iz vidika prometne varnosti kot širjenja kolesarskih povezav v občini ter naprej proti Kostanjevici na Krki. Ob tem je poudaril, da brez evropskih in državnih sredstev občina sama takšnega projekta ne bi zmogla.

V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,6 km novih kolesarske poti od gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez naselje Velike Malence do Krške vasi. Dodatne steze bodo urejene po obstoječih javnih poteh in lokalnih cestah. Njihova dolžina bo znašala 4,3 kilometra, in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Za celoten projekt Kolesarske povezave Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi v vrednosti 3,3 milijona evrov je občina prejele evropska sredstva v višini 1,3 milijona evrov.

A. M.