HE Brežice odslej na daljinsko vodenje

Foto: Spletna stran HESS

Hidroelektrarna (HE) Brežice je predzadnja in najzmogljivejša elektrarna v verigi petih na spodnji Savi. Po septembrskem odprtju so je predali daljinskem vodenju. To zdaj 24 ur na dan upravlja operater s centra vodenja Hidroelektrarn na spodnji Savi (HESS). Druge spodnjesavske HE v rednih hidroloških razmerah vodijo iz centra Gen energija.

Po podatkih brežiške družbe HESS z daljinskim vodenjem zadostijo vsem obratovalnim navodilom, koncesijskim pogojem in vodnim pravicam drugih uporabnikov na Savi, predvsem pa gorvodne krške nuklearke.

Foto: Spletna stran HESS

Dežurni operaterji delovanje hidroelektrarn na spodnji Savi in tamkajšnje hidrološke razmere spremljajo neprestano. Če je potrebno pa lahko iz oddaljenega delovnega mesta ter z videonadzornim sistemom spremljajo in upravljajo tudi HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško.

HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško v rednih razmerah obratujejo brez prisotnega osebja. Dežurni operater je na posamezni hidroelektrarni osebno prisoten le med rednim vzdrževanjem, ob prisotnosti zunanjih izvajalcev, v izrednih obratovalnih ter drugih razmerah, ki zahtevajo lokalno upravljanje hidroelektrarne. Ravno tako se lahko dežurni dogovarja vse potrebno z obratovalnim osebjem višje ležeče savske HE Vrhovo, s centrom vodenja Gen energije, z regijskim centrom za obveščanje, obratovalnim osebjem krške nuklearke in drugim operativnim osebjem na spodnjesavskih hidroelektrarnah ter s preostalimi deležniki, kot so gasilci, ribiči in drugi.

HE Brežice bo v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji.

HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 gigavatnih ur.

Verigo hidroelektrarn na spodnji Savi so začeli graditi leta 2002. Sestavljajo jo HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice. V novembru je državni zbor podprl novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki še za tri leta podaljšuje rok za izgradnjo HE Mokrice. Novela pa naj bi prinašala rešitve pri pridobivanju sredstev iz podnebnega sklada in ustrezno zavarovanje tveganj. Zadnjo v spodnjesavski verigi, HE Mokrice, naj bi tako začeli graditi konec prihodnjega leta ali leta 2019. Ocenjena investicijska vrednost celotnega projekta HE Mokrice znaša približno 177 milijonov evrov.

N. G.