Brežice: Občina uspešna na razpisu za posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo

Občina Brežice je bila uspešna s prijavo na javni razpis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjenem finančni podpori tehnološke posodobitve namakalnih sistemov.

Občini je bilo odobrenih 285.000 evrov nepovratnih sredstev za prvo fazo posodobitve namakalnega sistema Arnovo selo.

Projekt v skupni vrednosti 580.000 evrov načrtujejo izvesti v dveh fazah. V prvi fazi bodo obnovili črpališča in filtrirne postaje, električni priključek na nizkonapetostno omrežje, merilne jaške ter vzpostavili daljinsko nadzor in telemetrij. V drugi fazi pa bodo obnovili obstoječi cevovodov. Prvo fazo posodobitve sistema načrtujejo že v prvi polovici prihodnjega leta.

S posodobitvijo bo malim kmetovalcem na območju Arnovega sela omogočen bolj stabilen, obilnejši in bolj kakovosten pridelek, s čimer bo posredno izboljšana tudi oskrba s hrano.

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana, ki jih povzema sporočilo za javnost, se občina zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju ter pomembnega vpliva kmetijstva na razvoj turizma, zato vsako leto v ta namen namenja kar nekaj proračunskih sredstev. Samo letos je za spodbude kmetijstvu namenila rekordnih 208.000 evrov.

Omenjeni namakalni sistem je sicer občina Brežice prevzela od ministrstva leta 2018. Ker to vanj ni veliko vlagalo, je potreben celovite obnove in posodobitve. Obsega 33 hektarjev, za namakanje pa ga uporablja več različnih lastnikov zemljišč.

A. M.