Brežice: Občina obdarila predšolske otroke

V mesecu decembru, mesecu iskrenih otroških nasmehov, veselja, ljubezni, topline in lepih dejanj je Občina Brežice s pomočjo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Brežice izvedla tradicionalno božično predstavo za predšolske otroke ter šoloobvezne otroke prve triade iz občine Brežice.

Občina je namenila tako sredstva za izvajalca predstave kot tudi za avtobusni prevoz otrok.

Prav tako je občina s pomočjo vrtcev letos obdarila predšolske otroke, ki imajo prijavljeno prebivališče v brežiški občini. Obdaritev vseh predšolskih otrok, ne glede na to, ali so vključeni v program vrtca ali ne, so izvedli vrtci, v katerih okoliših živijo otroci.

Finančna sredstva za darila je občina zagotovila iz proračuna, ločeno od cene programa vrtca. K obdarovanju so pristopili Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina.

Obdarjenih je bilo več kot 1120 otrok.

(vir: Občina Brežice, FB)

M. P.