Brežice: Naložbe v letu 2018

Foto: Občina Brežice

Občina Brežice bo letos nadaljevala naloge in projekte preteklega leta. Ob letošnjih novih naložbah je župan Ivan Molan napovedal tudi izziv pri razvoju turističnih vsebin in športno-rekreativnih dejavnosti na novozgrajenem akumulacijskem jezeru brežiške hidroelektrarne.

Nadaljevanje lanskih naložb

Med nadaljevanjem lanskih naložb je navedel ureditev recepcije, sanitarij in strešno prenovo Gradu Brežice, gradnjo bizeljskega vodovoda, sekundarni vodovod ob projektu hidravličnih izboljšav, širitev brežiškega pokopališča in več cestnih ter drugih infrastrukturnih naložb.

Načrtovane naložbe za letos

Med večjimi naložbami brežiško občino letos čakajo gradnja otroškega vrtca pri Osnovni šoli Artiče, prenova starih jeklenih mostov preko Save in Krke, energetska sanacija zdravstvene postaje Bizeljsko, ureditev objektov za šport na mirnih vodah na savski akumulaciji, ukrepi trajnostne gibljivosti, več cestnih in drugih infrastrukturnih posegov, gradnja postajališča za avtodome ob brežiški Prešernovi cesti in gradnja vodovoda Križe.

Med novimi naložbami je vsekakor izziv pri razvoju turističnih vsebin in športno-rekreativnih dejavnosti na novozgrajenem akumulacijskem jezeru brežiške hidroelektrarne. (Foto: Arhiv MP)

Občina bo za naložbe letos namenila približno devet milijonov evrov. Proračunski denar bo  kot običajno namenila tudi za društva, druge dejavnosti in gospodarske spodbude.

Prenova starega mostu

Glede prenove omenjenega starega mostu preko Save in Krke je občina končala izvajalski razpis, ki pa jih je s šestimi ponudbami in z razponom ocene naložbe od enega do treh milijonov evrov presenetil.

Stari most, ki je potreben obnove (Foto: Občina Brežice)

Omenjene mostne prenove se nameravajo lotiti stopenjsko, in sicer postopoma od prvega do tretjega mostnega polja. Zaradi zahtevnosti del obnove in ustreznih razmer, izbrani izvajalec bo lahko dela obnove na mostu izvajal le v času najnižjega vodostaja reke Save, med aprilom in septembrom, bo obnova mosta čez Savo trajala dve leti.

Gre sicer za prenovo 115-metrskega več kot 110 let starega in močno načetega jeklenega mostu z dvema poljema preko Save. Prenova prvega in drugega naj bi posamično stali približno pol milijona evrov, medtem ko naj bi bila prenova tretjega polja oz. mostu preko Krke cenejša in naj bi dosegla slabo polovico milijona evrov. Naložbo bo pokrila brežiška občina.

Dela obnove mosta bodo zajemala predvidoma zamenjavo večino spodnjega dela železne konstrukcije, to je konstrukcije pod voziščem. Namen sanacije mostu je ohranitev obstoječega prometnega režima – enosmernega lokalnega prometa za osebna vozila, kolesarje, motoriste in pešce.

Zgodovina starega mostu

Foto: Občina Brežice

Železna mostova čez reki Savo in Krko so zgradili leta 1906 v času Avstro-ogrske države in sta bila za tisti čas izjemen tehnični dosežek ter tako postala simbol najprej mesta Brežice in kasneje še občine. Razglašena sta tudi za tehnični spomenik. Most čez reko Savo je dolg 114,52 metrov in oblikovan v dveh lokih, ki ju na sredini podpira kamniti steber. Most čez reko Krko ima en lok in je nekoliko krajši, dolg je 66,4 metrov. V letih 1991 in 1996 sta oba mostova doživela temeljito prenovo, predvsem vezano na voziščno konstrukcijo, ki pa ni bila dovolj, da bi preprečila nadaljnjo korozijo oz. rjavenje. Slikoviti most je bil prizorišče kar nekaj tujih filmov in serij.

N. N.