Brežice: Delovni sestanek Varnostnega sosveta z državnimi sekretarji treh ministerstev

FOTO: Občina Brežice

Na podlagi sprejetih sklepov na seji Varnostnega sosveta, ki se je 18. junija sestal glede incidenta na OŠ Velika Dolina in o širši problematiki reševanja romskega vprašanja na območju občine Brežice, je včeraj potekalo delovno srečanje med predstavniki različnih institucij, ki sodelujejo na področju te problematike. Predstavniki iz lokalne skupnosti so zastavili dve glavni vprašanji – ali bo z novim šolskim letom nasilni učenec odstranjen iz šole in kdaj bodo uvedene sistemske spremembe za reševanje čedalje bolj pereče romske problematike.

Po zaključku sestanka je sklicatelj srečanja župan Ivan Molan za medije dejal, da so na sestanku govorili o nedavnem primeru nasilja na OŠ Velika Dolina in pa na splošno o problematiki nasilja, ki je pogosto povezano z romsko problematiko.

Vsi prisotni so se strinjali, da je potrebno pospešiti vse aktivnosti za razreševanje konkretnega dogodka, saj si nihče ne more predstavljati, da bi se ta otrok jeseni vrnil na šolo. To bi bil signal ostalim otrokom, da lahko delaš kar hočeš in ti nihče nič ne more, zato vsi pričakujejo ustrezne sankcije. Poiskati bo potrebno tudi dolgoročno rešitev za preprečevanje nasilja, ki je pogosto povezano z romsko problematiko. V lokalnem okolju se zapirajo gostilne, ljudje si ne upajo pripravljati določenih prireditev, krajni se počutijo ogrožene. Povedano je bilo, da se na ravni državi pripravljajo sistemske rešitve, za katere upa, da bodo pripeljale do dolgoročnih sprememb. Hkrati je policija obljubila okrepitve na terenu, še posebej tam, kjer so nasilni incidenti pogosti.

Na zaskrbljena vprašanja predstavnikov krajevnih skupnosti, kjer je OŠ Velika Dolina, kaj bo z novim šolskim letom glede varnosti, so predstavniki policije zagotovili, da bodo prisotni in vidni v okolici šole tudi v začetku novega šolskega leta in s tem zagotavljali občutek varnosti, saj je strah močno prisoten v lokalnem okolju.

Župan je poudaril, da so nujne čimprejšnje sistemske rešitve, ki ob vseh pravicah od upravičencev zahtevale tudi odgovornost in izpolnjevanje dolžnosti. Glede konkretnega primera učenca, ki je izvajal nasilje v šoli, pa so bile s strani ministrstva in centra za socialno delo predstavljene možnosti, da se pravica do izobraževanja učencu lahko zagotovi na več načinov, eden od teh je tudi namestitev v ustrezni instituciji, ta odločitev je v pristojnosti sodišča in stroke.

Poleg članov brežiškega varnostnega sosveta so na srečanju sodelovali predstavniki treh pristojnih ministrstev so sodelovali  Helga Dobrin, državna sekretarka  na ministrstvu za notranje zadeve, Janja Zupančič, državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in Peter Dirnbek Vatovec, sekretar v kabinetu ministra pri Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vabljeni so bili tudi predstavniki Okrožnega državnega tožilstva, ki pa se vabilu niso odzvali.

Državna sekretarka  na ministrstvu za notranje zadeve je dejala, da je bil sestanek zelo konstruktiven in izpostavila, kako pomembno je, da ministrstva prisluhnejo lokalni skupnosti in njihovim težavam. Poudarila je, da ministrstvo podpira ničelno stopnjo tolerance do nasilja. Na notranjem ministrstvu sta ustanovljeni dve medresorski delovni skupini – za romsko problematiko in delovna skupina, ki obravnava nasilje, tudi medvrstniško nasilje. Kot koordinator ministrstvo spodbuja vse pristojne, da se dosežejo sistematični in učinkoviti ukrepi.

Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je povedala, da sodelujejo s šolo in da bodo skupaj s strokovnimi službami našli rešitev, ki pa mora spoštovati pravico učenca do izobraževanja.

Sekretar v kabinetu ministra pri Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je naštel različne oblike podpore (kadrovske štipendije za socialne delavce, sredstva za pripravništvo, s 1. 12. zaposlitev 30 strokovnih sodelavcev za področje romske problematike) in socialno varstvenih programov, ki jih financira ministrstvo v višini 23 milijonov evrov ter javna dela, ki so namenjeni spodbujanju integracije Romov. Povedal je, da bo v jeseni v obravnavi sprememba zakonodaje, ki naj bi na dolgi rok zagotovila rešitve. Po besedah sekretarja ima ministrstvo na voljo tako finance kot kadre, pri spremembi zakonodaje pa so strokovno osredotočeni na dogovor o reševanju socialne problematike.

Na delovnem srečanju so sodelovali še  Igor Juršič, direktor Policijske uprave Novo mesto, Anja Zevnik, ravnateljica Osnovne šole Velika Dolina, Fredi Žibert, predsednik Krajevne skupnosti Velika Dolina, Slavko Bizjak, podpredsednik Krajevne skupnost Jesenice na Dolenjskem, Damjan Kodrič, predsednik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, Mitja Bizjak, predsednik Sveta staršev Osnovne šole Velika Dolina, Mojca Florjanič, podžupanja Občine Brežice in Marina Novak Rabzelj, direktorica Centra za socialno delo Posavje.

Vir: Občina Brežice