Brežičani pri zdravju blizu slovenskemu povprečju

Brežice

Prebivalci Občine Brežice so po podatkih o zdravstvenem stanju precej blizu slovenskemu povprečju. Tako je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v občini traja povprečno 15,1 dneva na leto, medtem ko je povprečje v Sloveniji 14,4 dneva.

Blizu slovenskemu povprečju so v Brežicah tudi pri telesni kondiciji in sposobnosti otrok, stopnji bolnišničnih obravnav zaradi prometnih nesreč in samomorih. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb pri prometnih nesrečah znaša 1,4 na 1000 prebivalcev, medtem ko je povprečje v Sloveniji 1,6, stopnja umrljivosti zaradi samomora pa 22 na 100.000 prebivalcev, medtem ko je povprečje v Sloveniji 20.

Nekoliko navzgor od povprečja v občini Brežice odstopajo pri nekaterih drugih merilnikih zdravja. Tako je na primer delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, višji od slovenskega povprečja, prav tako delež oseb, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen. Tudi delež prometnih nezgod, ki jih povzročijo vinjeni vozniki, je višji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi znaša 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, medtem ko je povprečje v Sloveniji 2,1. Tudi stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zloma kolka je višja, in znaša 8,2 na 1000 prebivalcev, medtem ko je povprečje v Sloveniji 6,2. Je pa nižji od slovenskega povprečja delež uporabnikov pomoči na domu.

Zdravila zaradi sladkorne bolezni jemlje približno vsak 17. občan, zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka pa približno vsak četrti prebivalec občine. Tudi srčne in možganske kapi je več od povprečja.

Manj od povprečja pa je odkritih novih primerov raka, novih primerov raka debelega črevesja in danke, pljučnega raka in novih primerov raka dojke.

Novih primerov raka je tako v povprečju odkritih pri 526,1 osebe na 1000 oseb (v Sloveniji je to 559,5).

Splošna umrljivost je sicer nekoliko nad povprečjem, takšna je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja ter umrljivost zaradi vseh vrst raka.

Vir: obcine.nijz.si/

M. P.