Bodo Leskovec, Kremen, Trška gora, Žadovinek, Loke in Veniše kmalu del Krškega?

Krško

Občina Krško je začela postopke, da bi Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška gora, Žadovinek, Loke in Veniše postali del Krškega. Gre namreč za naselja, ki tesno gravitirajo na mesto Krško in so z njim močno povezana, pravijo na občini.

Da je smiselno začeti z omenjenimi postopki, je v nedavni pobudi občini spomnil občinski svetnik SDS Jože Olovec.

Prepričan je, da bi odločitev za povezovanje naselij, ki gravitirajo in so z mestom Krško tudi geografsko neločljivo povezana, imela pozitivne posledice za vse občane občine Krško.

Na Občini Krško so v odgovoru Olovcu zapisali, da so s postopki za združitev naselij začeli konec lanskega leta, ko je občina na pristojno Geodetsko upravo naslovila vlogo za združevanje naselij. Če in ko bodo od nje prejeli pozitivno mnenje, bo občina za mnenje povprašala tudi občane, ki prebivajo na območij naselij, ki bi se pridružila mestu Krško. “Nato bo občinska uprava pripravila osnutek odloka, s katerim bomo določili območje naselja, se opredelili do kritja stroškov, ki so povezani s spremembo, in ga predlagali v sprejem občinskemu svetu,” so zapisali.

A. M.