Bistrica ob Sotli: Občinski proračun v javni razpravi

Foto: spletna stran bistricaobsotli.si

Bistriški občinski svet je na decembrski seji sprejel odlok o občinskem proračunu za leto 2023 in predlog poslal v javno razpravo. Vsi zainteresirani lahko vsak dan med 8. in 12. uro v prostorih občinske uprave v predlog proračuna vpogledajo do 25. januarja. Na predlog je možno občini posredovati tudi pisni predloge in pripombe.

Predlog občinskega proračuna za leto 2023 je naslednji:

  1. Prihodki: 6,62 milijona evrov, od tega 1,63 milijona evrov evropskih sredstev

2. Odhodki: 7,39 milijona evrov

3. Proračunski primanjkljaj: 767 tisoč evrov

Predvideno je dodatno zadolževanje v višini 400 tisoč evrov, za namen investicije v razširitev vrtca in telovadnice z garažo osnovne šole. Za investicije oz. nakup in gradnjo osnovnih sredstev nameravajo porabiti 5,77 milijona evrov.

Večje načrtovane investicije v letu 2023 so:

  1. Oskrba z vodo: 1.987.601 evro

2. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli: 1,910.558 evrov (od tega bo 1,6 milijona evrov evropskih sredstev)

3. Bratuševa domačija – medgeneracijski center z varovanimi stanovanji: 495.808 evrov

4. Vrtec in telovadnica z garažo OŠ Bistrica ob Sotli: 2.442.888 evrov (od tega 700 tisoč iz državnega proračuna)

Več podrobnosti o načrtih lahko preverite na povezavi: Nart-razvojnih-programov-2023

M. P.