Bistrica ob Sotli: Črpanje EU-sredstev

Bistrica ob Sotli (vir: občina)

Bistrica ob Sotli je majhna občina. Meri 31 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 173. mesto. Sredi leta 2015 je imela občina približno 1.350 prebivalcev (približno 700 moških in 700 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 198. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 44 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi.

Župan občine Bistrice ob Sotli Franjo Debelak je sporočil, da je bila Občina v programskem obdobju 2007-2013 zelo uspešna pri črpanju EU-sredstev.

V tem obdobju so pridobili 3,5 milijonov evrov, sami pa so dodali še 1,3 milijona evrov. Glede na občinski osnovni letni proračun, ki znaša okrog 1,5 milijona evrov, župan ocenjuje, da je to res dober rezultat. Posebej je poudaril leto 2013, ko je občina izvedla projekte v vrednosti 1,553.944 evrov.

Projekti, ki so bili izvedeni v programskem obdobju 2007-2013 s pomočjo evropskih sredstev:

 • PROJEKT COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
 • REKONSTRUKCIJA LC KUNŠPERK OREŠJE
 • UREDITEV CESTE ZAGAJ-SV. GORE – VRHOVNICE
 • REKONSTRUKCIJA OBMEJNIH LC IN JP
 • REKONSTRUKCIJA OBMEJNE LC DEKMANCA –PLES
 • OBNOVA CEST HRASTJE ČREŠNJEVEC
 • OBNOVA CEST SV. KRIŽ
 • BISTRICA KOT BISER
 • POSAVSKA ŠPAJZA
 • LEADER PROJEKT SEMENA PRIHODNOSTI
 • NE POZABIMO VASI
 • KANALIZACIJA S ČN TREBČE
 • UREDITEV BRATUŠEVE HIŠE
 • OBNOVA SUŠILNICE
 • ENERGETSKA SANACIJA OŠ BISTRICA OB SOTLI
 • UREDITEV GABRONKE

Kot smo zasledili v preteklih prispevkih se finančna perspektiva še ni prav začela, zato Občina še ni dobila priložnosti za prijavo na ustrezen razpis.

Kot težavo, ki jo je župan Franjo Debelak izpostavil pri črpanju sredstev, so kriteriji razpisov, ki male občine avtomatično izločajo iz konkurence.