Barbič: Gradnja HE Mokrice bi lahko stekla prihodnje leto

Gradnja Hidroelektrarne (HE) Mokrice bi lahko stekla spomladi, če bo do takrat pridobljeno gradbeno dovoljenje. To bo pridobljeno, če v procesu ne bo prišlo do upravnega spora, je za STA povedal direktor Hidroelektrarn na Spodnji Savi Bogdan Barbič.

Gradnja spodnjesavske verige hidroelektrarn, ki predvideva pet HE – Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice -, bi se morala po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.

Ministrstvo za okolje in prostor je julija letos za HE Mokrice začelo postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Ko bo ta končan, se bo nadaljeval postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. V postopku je mogoče sprožiti upravni spor, s čimer bi se gradnja HE Mokrice še dodatno zavlekla.

Barbič upa, da do dodatnih zamud ne bo prišlo, čeprav se je k postopku prevlade javne koristi prijavilo več kot 10 stranskih udeležencev, ki imajo na razpolago vse potrebne informacije, pomembne za proces. Za gradnjo HE Mokrice je namreč že izbran tudi izvajalec in pogodba z njim se počasi izteka. “Če z gradnjo ne bomo mogli začeti spomladi, bomo prisiljeni preklicati pogodbe, izvesti nov razpis, kar bi projekt zamaknilo še za dodatni dve leti,” je dejal.

Kot je poudaril Barbič, je sama fizična izgradnja HE še najlažji del celotnega procesa. Koncesijska pogodba predvideva 42 mesecev časa za izgradnjo ene hidroelektrarne: “Do zdaj nam je to uspevalo.”

Poudaril je, da je izgradnja HE Mokrice, pri kateri gre za zahteven inženirski projekt, nujna, saj je projekt gradnje spodnjesavske verige zasnovan kot celota, pet stopenj je že zgrajenih in dimenzioniranih na šest stopenj, enako velja tudi za protipoplavno zaščito, plovnost in uravnavanje podtalnice, zgrajenega pa pač ni mogoče več spreminjati.

Glede nasprotovanja nekaterih naravovarstvenikov pravi, da ima “vsak projekt pozitivne in negativne učinke”, a dodaja: “Domačini vidimo mnogo več plusov kot minusov.”

Ključni cilji izgradnje HE na spodnji Savi, ki je pomemben projekt za Posavje, so protipoplavna zaščita, pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, uravnavanje podtalnice in plovnost. Kot pravi Barbič, ob HE Brežice načrtujejo tudi postavitev sončne elektrarne, ki naj bi bila trenutno največja v Sloveniji, koristili pa bi jo kot dopolnilno energijo v poletnem času, ko so nizki pretoki Save.

M. P.