79 izobražencev opozarja na vladne čistke v podjetjih, medijih in kulturnih ustanovah

(vir: Twitter)

79 izobražencev je podpisalo izjavo, v kateri opozarja na vladne politične čistke v podjetjih, medijih in kulturnih ustanovah. Med drugim opozarjajo, da je vlada predčasno odstavila dosedanjega direktorja Muzeja novejše zgodovine Jožeta Dežmana in direktorja Muzeja Slovenske osamosvojitve Željka Oseta ter da sta bili obe odločitvi sprejeti brez posveta z zaposlenimi.

 

Podpisani izobraženci opozarjajo, da večina zaposlenih v muzeju novejše zgodovine ni bila obveščena o združevanju, pri tem ni sodelovala in ne pozna morebitne študije o prostorskih, vsebinskih in finančnih posledicah te odločitve.

V pismu, pod katerim sta prvopodpisana Verena Perko in Marko Štepec, so izrazili tudi presenečenje, da so tri muzejske organizacije – Skupnost muzejev Slovenije, Slovensko muzejsko društvo in ICOM Slovenija – podprle vladno odločitev brez posvetovanja s svojimi člani. “Ni čudno, da zato pojem ‘stroka’ vse bolj izgublja na javni veljavi in strokovnost vse bolj postaja prazna beseda in muzeji orodje političnega boja,” so med drugim zapisali.

Vodstva organizacij so pozvali k pojasnilom, ministrstvo pa k ponovnemu premisleku. Tudi podpisnikom odprtega pisma se ne zdi smiselno, da država združuje muzeja brez resne predhodne analize o možnostih izvedbe začrtanega programa in poslanstva.

Izjavo so med drugim podpisali dr. Marko Štepec, ddr. Verena Perko, dr. Jelka Pirkovič, dr. Renato Podbersič, Janko Boštjančič, dr. Alenka Miškec, dr. Iztok Durjava, dr. Tomaž Lazar, dr. Uroš Košir, dr. Lilijana Žnidaršič, dr. Tomaž Ivešić, dr. Luka Vidmar, prof. Anton Arko, dr. Mira Miladinović Zalaznik, dr. Boris Golec, dr. Aleš Maver, dr. Jurij Perovšek, mag. Lara Štrumej, Tomaž Zalaznik, Jože Bartolj, Irena Uršič, dr. Primož Lampič, Jože Romšek, mag. Nika Dolinar Romšek, Martin Cregeen, Miha Gabrovšek, mag. Mateja Tominšek Perovšek, mag. Vito Oražem, Alenka Juvan, dr. Pavlina Bobič, dr. Jure Volčjak, dr. Tamara Griesser Pečar, mag. Nataša Nemeček, dr. Brane Senegačnik, Andrej Modic, Ljubica Modic, dr. Helena Jaklitsch, Helena Janežič, dr. Vesna Krmelj, dr. Vanja Kočevar, Nataša Strlič, dr. Vincenc Rajšp, Janko Rožič, dr. Igor Salmič, Jožica Šparovec, prof. Milan Škrabec, dr. Jože Možina, dr. Marjan Senegačnik, mag. Barbka Gosar Hirci, dr. Janez Šumrada , dr. Monika Kokalj Kočevar, dr. Ivan Čuk, mag. Renny Rovšnik, mag. Jože Podpečnik, mag. Andrej Hirci, Peter Bergant, Katarina Jurjavčič, dr. Pavel Car, Metod Benedik, mag. Blaž Otrin, Angelika Hribar, Mitja Pezdir, Jožica Pezdir, dr. Ana Lavrič, dr. Dejan Pacek, mag. Leopold Kožar, dr. Gašper Oitzl, dr.Bojana Rogelj Škafar, dr. Janez Juhant, dr. Marko Mugerli, dr. Žarko Lazarević, mag. Stane Okoliš, Zorko Vičar, Ana Vičar, Marjetka Jene, mag. Nataša Konc Lorenzutti, Pavel Jamnik, Slavica Kožar in dr. Mitja Ferenc.

A. M.