Kakšna je pitna voda, ki teče iz vaških vodovodov v občini Krško?

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je letos opravil prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško, ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki.

pixabay.com

Nacionalni laboratorij je skupno pregledal 45 vaških vodovodov, iz katerih se oskrbuje približno 2850 občanov oz. približno 11 %. Odvzel je 45 vzorcev vode za osnovno mikrobiološko in 45 vzorcev za osnovnao sanitarno – kemično preiskavo. Opravljene so bile tudi osnovne mikrobiološke in sanitarno kemijske raziskave na devetih izvirih.

Mikrobiološke preiskave

Mikrobiološke preiskave so pokazale, da je bila voda v času pregleda mikrobiološko neoporečna na 21 vodovodih. Na vseh ostalih vodovodih pa je bila voda onesnažena z bakterijami Escherichia coli in koliformnimi bakterijami. Podobno velja tudi za izvire, kjer je bila voda mikrobiološko neoporečna na treh izvirih. Osnovne fizikalno-kemične preiskave, ki ne zajemajo preiskav na pesticide in težke kovine, so pokazale, da so bili vzorci skladni s pravilnikom. Izjema je vzorec iz vodovoda Dobrova – Vovčko Anton – omr. Dobrova 32 a, ki je bil neustrezen zaradi motnosti.

Najdene bakterije (zlasti Escherichia coli) so lahko same nevarne zdravju ljudi, vse pa so tudi indikatorske bakterije, kar pomeni, da obstaja možnost, da se bodo pojavile tudi bakterije, virusi in paraziti, ki so nevarni ljudem in povzročajo različne bolezni, predvsem črevesne bolezni.

Podobno velja tudi za izvire. Večletno spremljanje kvalitete vode na izvirih nakazuje, da je voda iz izvira Armeško stabilno dobre kakovosti in s tem zelo primeren vir pitne vode, voda iz ostalih izvirov pa je sprejemljive kakovosti.

Rezultati

Rezultati opravljene preiskave so odraz trenutnega stanja, saj je iz primerjave analiz, ki so bile opravljene v preteklih letih, mogoče ugotoviti, da se kakovost vode preko leta na teh vodovodih in izvirih bistveno spreminja. Odvisna je predvsem od vremenskih razmer in letnega časa ob odvzemu vzorca. Kakovost vode na vodovodih, kjer so uvedli razkuževanje, se je sicer izboljšala, vendar je voda kljub temu občasno neustrezna.

Nacionalni laboratorij ocenjuje, da zaradi nestabilnosti kakovosti vode iz vaških vodovodov in izvirov voda na teh vodovodih oz. vodnih virih ni zdravstveno ustrezna in vodooskrba ni varna. Stalno je namreč prisotna možnost hidričnih epidemij oziroma črevesnih bolezni.

Vodo je pred uporabo potrebno obvezno prekuhati.

Ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, zaradi večje varnosti voda pa naj vre vsaj tri minute, kar zagotavlja tako široko varnost, da takšno vodo lahko uživajo tudi osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode naj voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali, vodo pa hranimo v hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo za pitje lahko uporabljamo do 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, je potrebno pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev z usedanjem in nato filtriranjem skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

Dolgoročno priporočajo sanacijo obstoječih sistemov z uvedbo filtracije in kloriranja vode. Priporoča se, da se uporabniki priklopijo na večje vodovodne sisteme, katerih viri se varujejo z vodovarstvenimi pasovi in ki jih upravlja strokovno usposobljen upravljavec ter vzpostavitev vodovarstvenih pasov. Z vodovodi morajo upravljati profesionalno usposobljeni upravljavci. Na vodovodih, na katerih so že uvedli pripravljanje vode in/ali razkuževanje, je potrebno zagotoviti reden nadzor (skladno s predpisi), ki mora temeljiti na sistemu kakovosti HACCP.

Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode je podan v tabeli tukaj.

N. N.