V Senovem jih moti nenehen smrad po gnojevki

Prebivalce Senovega že nekaj let moti nenadzorovan raztros gnojevke iz okoliških kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z intenzivno govedorejo. Opozarjajo, da raztros med kmeti ni usklajen, kar prinaša večdnevni smrad in zmanjšuje kakovost vsakdanjega življenja.

V zadevo se je vključila tudi občinska svetnica v občinske svetu Občine Krško iz vrst SDS Milena Bogovič Perko, ki skuša zbližati obe strani.

Občinska svetnica je tako v vprašanju, naslovljenem na občinsko upravo, opozorila, da kmetijska gospodarstva po vsaki košnji izvajajo raztros gnojenje. Ker raztros ni časovno usklajen, so krajani več dni izpostavljeni smradu, včasih tudi ves teden. Kmetijska gospodarstva gnojenje izvajajo s klasičnim sistemom, to je s cisternami, ki razpršijo gnojevko v zrak, čeprav obstajajo tudi prilagoditve za cisterne, kot so to vlečene cevi za izpust gnojevke ali pa sistem za direktno vdelavo v tla.

Občinska svetnica, kot pravi, na drugi strani razume tudi sama kmetijska gospodarstva.

Zato je na Občino Krško podala pobudo, da bi občina po vzoru kar nekaj občin v Sloveniji sofinancirala nabavo preparatov, ki za polovico do dve tretjini preizkušeno zmanjšajo smrad pri polivanju gnojevke.

Gre za preparate, ko sta Plocher in Glenor KR+. “Dejstvo namreč je, da je treba obe skupini ljudi zbližati, jim predstaviti probleme enih in drugih ter odstraniti ekstreme, ki ponavadi niso ugodni za nobenega. Na primer raztros gnojevke pri temperaturi 30 stopinj ob vročinskem valu, pa tudi ob napovedi večjih padavin, ni primeren,” pravi.

Na občini glede omenjene pobude pravijo, da trenutno ni izvedljiva, da pa bi bilo sofinanciranje preparatov mogoče v naslednjem obdobju, to je od leta 2012 do 2027, če se bo s tem strinjalo ministrstvo za kmetijstvo. “Pobuda je sprejemljiva, vsebina kompleksna in z uvedenimi ukrepi možno tudi obvladljiva,” pravijo. Sicer pa opozarjajo, da državna uredba prepoveduje uporabo gnojevke in gnojnice v času od 15. novembra do 1. marca, v posebnih primerih (če gre za pripravo zemljišč za setev žit, trav in travno-deteljnih mešanic ali za pomladansko dognojevanje ozimin) pa prepoved traja od 15. novembra do 15. februarja. Uredba gnojenje torej prepoveduje v času, ko rastline gnojenja ne potrebujejo (torej v zimskem času), ne prepoveduje pa gnojenja v času rastne sezone (pomladi, poleti), ko rastline gnojila potrebujejo, pravijo.

M. P.