Slavnostna seja ob 90. letnici delovanje PGD Globoko (foto)

V soboto, 14. maja 2017, je bila v prostorih Kulturnega doma Globoko v počastitev 90-letnice delovanja Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Globoko slavnostna seja s podelitvijo priznanj in zahval.

Uvodoma so predstavili zgodovino delovanja društva nato pa so podelili priznanja in napredovanja posameznim zaslužnim članom društva. Za dobro sodelovanje so se zahvalili občini, krajevni skupnosti in društvom ter organizacijam iz kraja. Sejo je popestril glasbeni program učencev Osnovne šole Globoko, med njimi tudi mlada pevka Nika Čižmek, o kateri smo na portalu Moje Posavje že poročali. Nika Čižmek je učenka 9. razreda Osnovne šole Globoko, v začetku maja pa je na mednarodnem pevskem festivalu v Bolgariji osvojila 2. mesto. Po slavnostni seji je sledila pogostitev z druženjem.

Častni gostje slavnostne seje so bili:

 • Ivan Molan, župan Občine Brežic
 • Mihael Petančič, predsednik Krajevne skupnosti Globoko
 • dr. Stanka Preskar, članica Občinskega sveta Občine Brežice
 • Mihael Boranič, predsednik Gasilske zveze Brežice
 • Darko Leskovec, poveljnik Gasilske zveze Brežice
 • Predstavniki društva iz sektorja IV; PGD Dečno selo, PGD Sromlje, PGD Spodnja Pohanca, PGD Križe in PGD Pišece
 • Branko Proselc, tajnik Gasilske zveze Brežice
 • Predstavnica Osnovne šole Globoko
 • Predstavniki društev in organizacij iz kraja

Člani PGD Globoko se bodo krajanom še posebej zahvalili z organizacijo družabnega srečanja, ki bo 10. junija 2017.

Kratek zgodovinski pregled delovanja društva

Gasilsko društvo Globoko, takrat kot gasilska četa je bilo ustanovljeno 11. maja 1927, pod Molanovo hruško, pri takratnem gostilničarju Alojzu Molanu v Globokem. Četo so ustanovili mladi  fantje in možje iz nekdanje občine Globoko iz dveh razlogov, kot  obrambo pred požari in obliko kulturnega delovanja. Na ustanovnem občnem zboru v mesecu juliju 1927 so izvolili prve organe društva oziroma čete, ki je na začetku štela 35 članov.

 • Februarja 1937 so na občnem zboru sprejeli sklep o izgradnji lastnih prostorov.
 • Spomladi leta 1938 so začeli z izgradnjo skupne stavbe – občinske stavbe in gasilskega doma.
 • V času druge svetovne vojne, od leta 1941 do 1945, društvo ni bilo aktivno.
 • Konec leta 1945 je bil odvijal občni zbor, kjer so izvolili novo vodstvo društva.
 • Iz statistike društvenega arhiva izhaja, da so člani Gasilskega društva Globoko, od leta 1927 do 1981, sodelovali na 39 intervencijah.
 • V obdobju od leta 1970 do leta 1988 društvo vodi predsednik Franc Cizl. Do leta 1981 mu je poveljeval Vinko Slak, nato je poveljništvo prevzel Franc Pajdaš.
 • Leta 1982 je bila ustanovljena ženska desetina, ki je leto pozneje že tekmovala na občinskem tekmovanju v Skopicah.
 • Leto 1984 je bil v skladu z dogovorom med gasilskimi društvi, Pišece, Dečno selo, Sromlje, Spodnja Pohanca in Globoko, prenesen sedež centra iz Spodnje Pohance v Globoko.
 • Leta 1994 se je začela prenova garaže in doma. Pri prenov gasilskega doma je bilo opravljenih 2.890 prostovoljno delovnih ur.
 • Leta 2007 so s sofinanciranjem Gasilske zveze Brežice kupili gasilsko vozli GVV-1, ki omogoča prevoz nujne opreme na kraj nesreče, prevoz sedmih gasilcev in 500 litrov vode.
 • Danes društvo šteje 73 aktivnih članov in so vpisani v Vulkan. Operativo uspešno vodi poveljnik Slavko Cizl s sodelavci.
 • V obdobju od leta 2008 do leta 2017 so bili operativni člani društva v povprečju udeleženi na štirih intervencijah letno, in sicer pri gašenju požarov, poplavah in ostalih naravnih nesrečah. Sodelovali so pri različnih tehničnih intervencijah (črpanje in prevažanje vode, čiščenje cest) ter pomagali pri varovanju in urejanju prometa ob različnih prireditvah v KS Globoko. V letu 2016 so sodelovali tudi pri dogodkih, povezanih z množičnimi migracijami.

N. G.