Policija več ne sme uporabljati sistema za optično preverjanje tablic

Policija od nedavnega več ne sme uporabljati sistema za optično preverjanje registrskih tablic. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo del člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je določal, da smejo policisti uporabljati omenjeni sistem.

Ta med drugim samodejno zaznava registrske tablice in podatke preverja v policijskih bazah.

Slednje je policiji omogočalo, da v realnem času preverja, ali je bilo vozilo morda ukradeno, ali mu je potekla registracija in podobno. Slednje je policiji omogočila leta 2017 sprejeta novela že omenjenega zakona.

Poleg tega je policiji tudi omogočila, da zbira podatke o rezervacijah letalskih letov in letalskih potnikih in jih preverja v svojih bazah.

Že takrat so nekateri opozarjali, da bi bilo lahko takšno masovno zbiranje podatkov – tudi tistih, ki ne kršijo zakonov – ustavno sporno. Na slednje je opozarjala tudi tedanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je na ustavno sodišče med drugim podala pobudo, da presojo ustavnosti člena, ki policiji dovoljuje optično prepoznavanje registrskih tablic.

Ustavno sodišče je zdaj ugotovilo, da je takšno preverjanje podatkov neustavno in razveljavilo del člena zakona, ki ga je dovoljeval. Ugotovilo je namreč, da je v neskladju s pravico do varstva osebnih podatkov po 38. členu ustave. Omenjeni člen govori o tem, da mora obstajati zakonska podlaga za vsako dejanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, torej za vsak korak obdelave, tako za samo zbiranje podatkov, kot tudi za njihovo hrambo, dostop do njih, njihovo posredovanje, analiziranje, primerjanje in vse druge korake obdelave, ki jih ukrep predvideva.

Kot opozarja ustavno sodišče, ukrep samodejnega preverjanja registrskih tablic vključuje zbiranje podatkov in nato njihovo preverjanje z drugimi evidencami osebnih podatkov. Oba koraka obdelave podatkov pa pomenita samostojen poseg in terjata samostojno zakonsko razdelano ureditev obdelave osebnih podatkov.

Ker izpodbijana določba ne določa, vlada pa tudi ni ponudila prepričljive razlage, da bi iz drugih določb zakona izhajalo, da se zbrani podatki o registrski tablici lahko nadalje obdelujejo s samodejnim (avtomatiziranim) primerjanjem z drugimi evidencami osebnih podatkov, je ureditev že zaradi tega neskladna z zahtevo iz drugega odstavka 38. člena ustave, je presodilo ustavno sodišče.

Na policiji sicer pravijo, da samodejna prepoznava registrskih tablic pripomore k varnosti v cestnem prometu in se je z vidika policije izkazala kot učinkovita, ko gre na primer za neregistrirana vozila v prometu.

M. P.