Po novem predlogu Posavje ne bi bilo samostojna pokrajina

Predlog novih pokrajin

Po zadnjem posvetu pri predsedniku republike je posebej za to ustanovljena strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z mariborske pravne fakultete pripravila predlog razdelitve Slovenije na pokrajine.

Ta bi bila razdeljena na 11 pokrajin, med katerimi pa ne bi bilo Posavja.

Po predlogu bi bilo namreč Posavje del Dolenjske pokrajine, ki bi pokrivala področje Bele krajine, Novega mesta in okolice, kočevsko-ribniško območje in zdajšnje Posavje. Poleg Dolenjske regije bi imeli še Gorenjsko, Goriško, Južno Štajersko, Vzhodno Štajersko, Zahodno Štajersko, Koroško, Ljubljansko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko-šaleško in Pomursko pokrajino.

Kot izhaja iz predloga, avtorji predlagajo, da sedež pokrajine, sedež pokrajinskega sveta in sedež sveta občin ne bi bil v istem, ampak različnih krajih pokrajine. Dolenjska pokrajina bi imela sedež v Novem mestu, sedež pokrajinskega sveta v Krškem in sedež sveta občin v Kočevju.

V osnutku predloga, ki je že oblikovan tudi kot zakon in je objavljen na spletni strani www.pokrajine.si, je predvideno, da bi pokrajine začele delovati 1. januarja 2023. Po objavi osnutkov zakonov je v naslednjih tednih predvidena vrsta aktivnosti, med drugim 16. septembra njihova predstavitev predsednikom države, vlade, državnega zbora, državnega sveta in predsednikom združenj občin. Pripombe na predlog lahko zainteresirani, tudi posamezniki, podajo do konca oktobra.

M. P.