Najbolj informativno spletno stran ima občina Brežice, najmanj pa občina Radeče

Brežice

V času interneta in spletnih medijev, ki vse bolj prevzemajo vlogo glavnih informatorjev, je pomembno, kakšne spletne strani imajo občine in da so spletne strani dovolj informativne, da lahko prebivalci občin iz njih dobijo osnovne informacije o delu občine. Pregledali smo spletne strani vseh šestih posavskih občin in jih ocenili.

Najbolj informativno spletno stran ima Občina Brežice, saj si je na njej mogoče ogledati vse osnovne podatke o občini, o delu občinske uprave in tudi o delu občinskega sveta – vključno z ažurnimi informacijami in zapisniki sej občinskega sveta. Poleg tega stran redno objavlja novice o novostih v občini in je tudi sicer zelo ažurno osvežena.

Po koristnih informacijah, ki jih občanom prinaša spletna stran občine, brežiški občini sledi občina Krško. Spletna stran slednje je podobno bogato opremljena kot spletna stran brežiške občine, je pa razlika v tem, da ne vsebuje toliko novic o aktualnem dogajanju v občini, kot jih prinaša spletna stran brežiške občine.

Bolj skromna z aktualnimi novicami je spletna stran občine Sevnica, saj novico o dogodkih v občini objavi le vsakih nekaj dni. Poleg tega je spletna stran zelo nepregledna, ko gre za gradivo za seje občinskega sveta, zapisnike s sej občinskega sveta pa objavlja s precejšnjo zamudo. Zadnji je bil npr. objavljen junija.

Precej bolj pregledna, ko gre za seje občinskega sveta, je spletna stran občine Kostanjevice ob Krki, katere slabost pa je ta, da skorajda ne vsebuje novic o aktualnem dogajanju v občini.

Podobno velja za občino Radeče. Poleg tega na spletni strani omenjene občine ni mogoče najti gradiv za aktualne seje občinskega sveta, zapisniki s prejšnjih sej pa so objavljeni s precejšnjo zamudo. Zadnji je bil na primer objavljen aprila.

Podobno kot za občino Radeče velja za občino Bistrica ob Sotli, kjer pa je mogoče za razliko od spletne strani občine Radeče najti vsaj gradivo za aktualne seje občinskega sveta.

Če bi torej morali spletne strani oceniti z oceno bi Občina Brežice dobila oceno 5, občina Krško oceno 4. Oceno 3 bi dobile spletne strani občin Kostanjevica na Krki in Sevnica, oceno 2 spletna stran občine Bistrica ob Sotli, nezadostno oceno pa bi dobila Občina Radeče.

Najbolj informativna stran je stran občine Brežice.
Nezadostna ocena za spletno stran občine Radeče.

M. R.