Minister Vizjak: Želel sem preprečiti izčrpavanje Term Čatež

Minister mag. Vizjak na današnji izjavi za medije

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je po objavi novega posnetka z Bojanom Petanom iz leta 2007 v izjavi za medije pojasnil, da je želel preprečiti izčrpavanje Term Čatež in njihov prevzem s strani družb, ki jih je obvladoval Petan.

Kot je dejal, so se ti posnetki pojavili v javnosti po 14 letih zaradi novega Zakona o varstvu okolja, ki bo naredil red na področju ravnanja z odpadki.

Petan je hotel obvladovati to družbo, zato je šel v prevzem, s katerim jo je izčrpal, je dejal minister mag. Vizjak in poudaril, se je zavedal njegovih načrtov, zato jih je želel preprečiti. Po Petanovem prevzemu so v Termah Čatež močno padli prihodki, investicije in tržna vrednost, na drugi strani pa se je povečal njihov dolg. “Vse, česar se je Petan dotaknil, je rezultiralo v katastrofi za davkoplačevalce, ki smo to drago plačali,” je povedal minister, ki bo zadevo še podrobneje pojasnil v odgovoru na vloženo interpelacijo.

Prepričan je, da so lepljenke, objavljene v medijih, namenjene njegovi diskreditaciji zaradi nekaterih projektov, ki jih vodijo na Ministrstvu za okolje in prostor, zlasti Zakon o varstvu okolja, ki bo naredil red v smetarski mafiji. Minister je sicer pozdravil objavo celotnega posnetka in ocenil, da je pristen.

Pojasnil je, da je bil v časih, ko je nastal posnetek, model korporacijskega upravljanja drugačen kot danes. Ministri in državni sekretarji so bili tudi člani nadzornih svetov, država se je bistveno bolj vpletala v gospodarstvo, kot se danes. V Termah Čatež je imela Kapitalska družba (KAD) pomemben delež, člani nadzora v njej pa so bili tudi funkcionarji in takratni zaposleni na ministrstvih.

Izjavo na posnetku glede sodnikov je Vizjak obžaloval in se od nje distanciral. “Ta izjava je povsem neprimerna in nikoli nisem tako ravnal,” je zagotovil.

Glede rabe termalne vode v Termah Čatež je pojasnil, da je bila koncesija za rabo vode v termah neurejena do letošnjega leta. Ni se namreč vedelo, koliko vode črpajo, niso imeli merilnih mest in opreme, zato so imeli več inšpekcijskih postopkov – ker so nelegalno črpali vodo, bi morali Terme Čatež zapreti.

Kot je dejal Vizjak, so skozi strokovne podlage Geološkega zavoda ugotovili, koliko vode so črpale Terme Čatež in za te količine vode so dobile koncesijo. Zaradi koncesijske pogodbe bodo Terme Čatež obvezane plačevati koncesijsko dajatev v višini približno pol milijona evrov letno, medtem ko so do zdaj plačevale manj kot 100.000 evrov. Prav tako bodo morale skrbeti za energetsko učinkovitost odpadne vode, ki je ne bodo več smele zlivati nazaj, kar so počeli vrsto let, je dejal minister mag. Vizjak.

“S koncesijo smo samo formalizirali trenutno stanje in odločno zanikam, da bi Termam Čatež podelili kakršnekoli dodatne količine. Na strokovni podlagi Geološkega zavoda smo samo legalizirali to, kar so že počeli, pri čemer smo jih zavezali k večji učinkovitosti in plačilu koncesijskih dajatev,” je še pojasnil minister.

M. P.