Lahko bi rekli končno – obnavljali bodo cesto Radeče-Zidani most

Radeče (vir: kraji.eu)

Direkcija za infrastrukturo je nedavno objavila javni razpis za izvedbo del na cesti Radeče-Zidani Most. Če ne bo zapletov, naj bi z obnovo glavne ceste Zidani Most-Radeče začeli še letos. Omenjena cesta je sicer že precej dotrajana in kar kliče po obnovi.

Odpiranje ponudb iz javnega razpisa je predvideno za 28. avgust, rok za dokončanje del pa je 18 mesecev po podpisu pogodbe. Vrednost projekta je ocenjena na okoli 7,5 milijona evrov.

Med drugim je predvidena obnova najbolj kritičnega odseka ceste v dolžini 1,2 kilometra ter ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture, prometne opreme in signalizacije. Predvidena je  tudi širitev ceste proti reki Savi, kjer pa bo treba cesto pilotirati. Sava namreč brežino s svojim tokom vztrajno spodjeda. Posamezni vozni pas bo širok 3,25 metra, hkrati pa bodo uredili pilotne stene v skupni dolžini 684 metrov, zid iz armiranega betona v dolžini 60 metrov in tri škatlaste prepuste.

V času gradbenih del je predviden izmenično enosmerni promet, ki bo urejen s semaforji, izključene pa niso tudi popolne zapore.

M. P