Krško: Zadrego s parkiranjem v središču bi lahko urejali tudi s parkirno hišo

Občina Krško.

V ožjem mestnem jedru Krškega z razvojem prometa težavo že dlje časa predstavlja mirujoči promet, ki zaseda velik del središča. Zato se ves čas pojavljajo predlogi, kako rešiti to težavo.

 

Zadnjega je podal občinski svetnik Jože Olovec iz vrst SDS. Občinski upravi predlaga uvedbo sistema prioritetne uporabe parkirišč glede na posamezne skupine občanov, po zgledu nekaterih evropskih mest. Kot možno rešitev predlaga tudi izgradnjo podzemne ali nadzemne garažne hiše, ki naj bi stala bodisi na prostoru, kjer so sedanja parkirišča, bodisi pod prihodnjo šolo ali pod bližnjim hribom nasproti občinske upravne zgradbe.

V občinski upravi so v odgovoru občinskemu svetniku zapisali, da se zavedajo težave mirujočega prometa v starem mestnem jedru in tudi že iščejo rešitve. Med drugim je bila naročena študija različnih možnosti ureditve prometnega režima in mirujočega prometa. Izdeluje jo Prometnotehniški inštitut na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Na podlagi tega bo oblikovana najugodnejša rešitev.

Ena od možnih rešitev je tudi plačljivo parkiranje ali uvedba dovolilnic ter že omenjeno večnivojsko parkiranje. V ta namen bo novi občinski prostorski načrt omogočil gradnjo parkirne hiše Pod Goro, ravno tako je v načrtih ureditev podzemnega parkiranje v sklopu nove šole dr. Mihajla Rostoharja.

A. M.