Krško: Občinski svetnik Olovec predlaga obračunavanje odpadkov po dejanski oddaji

Občinski svetnik iz vrst SDS Jože Olovec je občinski upravi nedavno podal pobudo, da bi se odvoz komunalnih odpadkov v občini obračunaval po dejanski oddaji, saj meni, da je takšen sistem bolj pravičen, poleg tega bi po njegovem mnenju tako prispevali k zmanjšanju odpadkov. V Kostaku se predlogu upirajo.

Olovec je v svoji pobudi občinski upravi zapisal, da je zdajšnji sistem obračunavanja komunalnih odpadkov “več kot nepravičen do ozaveščenih občanov, hkrati pa sam po sebi povečuje skupno količino komunalnih odpadkov”.

Zato je predlagal, da bi v prihodnje odpadke tehtali na samem odjemnem mestu ali pa bi oddajo spremljali skozi volumne posameznih posod, kar je bila nekoč že praksa. “Prepričan sem, da bi na ta način prispevali k bistveno manjši pridelavi oziroma oddaji komunalnih odpadkov, kar je navsezadnje tudi naš skupni cilj,” je zapisal. Meni namreč, da je prav, da tisti, ki imajo več odpadkov, plačajo več.

Na občinski upravi so svetnikovo vprašanje posredovali družbi Kostak, kjer predloga ne podpirajo. Prepričani so, da je zdajšnji način življenja po principu “kupi, uporabi, zavrzi” tisti, ki povečuje količine odpadkov in ne trenutni sistem njihovega odvoza in obdelave. Zapisali so, da tehtanje komunalnih odpadkov na mestu nastanka ne uporablja nobeno komunalno podjetje, tudi v tujini naj bi bilo takšno tehtanje zelo redko. “Vzpostavitev sistema tehtanja bi pomenila tudi dodatna vlaganja v tehnično zagotovitev možnosti tehtanja, tako pri posodah kot vozilih za pobiranje odpadkov, kar bi pomenilo višje stroške, ki bi jih na koncu moral plačati uporabnik,” pravijo.

No, mi k temu dodajamo, da je morda še največja prepreka razmišljati nekoliko širše in se ločiti od starega načina dela. V ozadju pa je seveda tudi močan ekonomski interes komunalnih podjetij.

M. P.