Krško: Nova osrednja knjižnica naj bi bila zgrajena leta 2022

Tako naj bi bila videti nova Valvasorjeva knjižnica.

Krški občinski svet je na zadnji seji potrdil investicijsko dokumentacijo za gradnjo nove Valvasorjeve knjižnice Krško, kot osrednje knjižnice za občini Krško in Kostanjevica na Krki. Izgradnja naj bi stala okoli sedem milijonov evrov, končana pa naj bi bila do leta 2022.

Potrjena je tudi dokumentacija za novi vrtec v Senovem.

Na našem portalu smo že poročali o zapletih z izgradnjo nove Valvasorjeve knjižnice Krško, ki deluje v kapucinskem samostanu v Krškem. Izgradnja novega objekta je bila sprva predvidena na drugi lokaciji, a ker se je zapletlo, se je občina odločila, da bo knjižnica ostala na dosedanje mestu, s tem da jo bodo dodatno razširili.

Po dokumentaciji, ki jo je potrdil krški občinski svet, je ob dozdajšnji knjižnici predvidena izgradnja novega objekta, ki bo imel klet in pritličje, hkrati pa sta predvidena obnova dozdajšnjega dela samostana, v katerem deluje knjižnica, in povezava obeh delov,

Skupni stroški naj bi znašali sedem milijonov evrov, od česar je občina iz evropskih sredstev pridobila nekaj več kot 380.000 evrov. Izgradnjo naj bi začeli letos in končali do leta 2022.

Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi investicijsko dokumentacijo za novogradnjo vrtca na Senovem, saj prostori trenutnega vrtca, ki deluje v okviru Osnovne šole XIV. divizije Senovo, ne ustrezajo več standardom in predpisom. 48 let stara stavba je namreč dotrajana in energetsko potratna.

V novem vrtcu je predvidenih osem oddelkov, zgrajen bo iz lesa in bo bil ničenergijski. Naložba naj bi stala 3,2 milijona evrov, gradnja pa naj bi bila končana leta 2021.

Novost se obeta tudi v OŠ Koprivnica, za katero so v tem in naslednjem letu načrtovani prizidava dveh učilnic in knjižnice, rekonstrukcija kuhinje, nakup opreme za učilnici in kuhinjo ter zunanja ureditev. Potrebno dokumentacijo za to je prav tako na zadnji seji potrdil občinski svet.

M. P.