Krško: Glasujte, katere projekte naj izpelje občina

V Občini Krško so v okviru t. i. participativnega proračuna začeli z glasovanjem, katere projekte po izboru občanov naj v letu 2020 izvede občina. Glasovati je mogoče o 26 projektih, glasovanje pa bo potekalo do 12. junija na sedežih posameznih krajevnih skupnostih ter sprejemni pisarni in spletni strani občine.

 

Do 15. aprila so lahko namreč občanke in občani oddali predloge za projekt, za katerega želijo, da ga izpeljejo v občini. Na razpis je prispelo 50 predlogov, od katerih so jih pristojne komisije kot uresničljive izbrale 26. Zdaj bo o njih potekalo glasovanje, izglasovani projekti pa bodo nato predlagani v potrditev občinskemu svetu.

Glasovanje bo potekalo na sedežih posameznih krajevnih skupnostih in v sprejemni pisarni do 12. junija, in sicer med 15. in 19. uro, oziroma na spletni strani občine.

Projekti, o katerih je mogoče glasovati:

1. Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

– Ureditev prostora za bivanje v senčki na igrišču, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
– Ureditev klopi in koša ob športnem igrišču, Rožno-Presladol, predlagatelj Franc Gole

2. Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

– Zunanji fitnes v športnem parku, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, predlagateljica Iva Gomilšek – ŠD Dolenja vas
– Javno dostopen defibrilator, Zdole, predlagatelj Mitja Omerzel
– Ureditev igrišča za ulično vadbo »street workout« nedaleč od večnamenskega doma, Dolenja vas, predlagatelj Peter Blatnik
– Ureditev in obnova vaškega vodnjaka in okolice, Zdole, predlagatelj Matjaž Gomilšek

3. Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

– Fitnes na prostem v sklopu športnega igrišča ali poleg PGD, Raka, Predlagatelj Viki Kotar
– Postavitev igral na prostem na otroškem igrišču, Raka, predlagatelj Jernej Šterk
– Postavitev klopi ob GD Raka, Raka, predlagateljica Damjana Pirc
– Obnova starih avtobusnih postajališč, Raka, predlagatelj Rok Bizjak

4. Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

– Postavitev oznak za ulice Cankarjeva, Pot na Armes, Gubčeva,… , Senovo, predlagatelj Darko Prah
– Postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki, Koprivnica, predlagateljica Metka Bogolin
– Stopniščna ograja za varnejši dostop do lekarne in zdravstvene postaje na Senovem, Senovo, predlagatelj Ferdinand Uršič
– Igrišče za ulično košarko nad večstanovanjskima zgradbama Delavska 6 in 8, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
– Javno dostopni defibrilator (AED) pri KS ali OŠ Koprivnica, Koprivnica, predlagatelj Sandi Lekše

5. Območje 5: KS mesta Krško

– Ureditev in razširitev vaških poti, namestitev košev, klopi na Trški Gori, Krško, predlagateljica Helena Španovič
– Zbornik Spregledane – pozabljena polovica Krškega, Krško, predlagateljica Tina Gorenjc
– Ureditev Josipininega parka, Krško, predlagatelj Lucijan Troha, Marija Vrlja
– Obnova prehodov – krških gas, Krško, predlagatelj Anja Omerzu, Marija Vrlja

6. Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

– Postavitev fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog, predlagatelj Branko Strgar
– Postavitev fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Marko Marinčič
– Obnova igrišča in igral Gržeča vas, Veliki Podlog, predlagatelj Jože Žičkar
– Ureditev otroškega igrišča v Malem Podlogu, Veliki Podlog, predlagatelj Uroš Žibert

7. Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

– Javna razsvetljava na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z Ulico Anke Salmičeve, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Janez J. Olovec
– Zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh
– Park za druženje in šport z igriščem za odbojko, Senuše, predlagatelj Jože Tomažin

M. P.