Krško: Črpanje EU-sredstev

Foto: Občina Krško

Občina Krško meri 287 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 9. mesto. Sredi leta 2015 je imela občina približno 25.850 prebivalcev (približno 13.200 moških in 12.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 11. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 90 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi.

Občina Krško je v programskem obdobju od 2007 do 2013 pridobila okrog 32 milijonov evrov evropskih sredstev.

Projekti, ki so jih izvedli s pomočjo evropskih sredstev:

  • Širokopasovno omrežje
  • Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
  • Prenova gradu Rajhenburg
  • Prenova Mencingerjeve hiše
  • Prenova Valvasorjevega kompleksa
  • Kanalizacija in ČN Krško (ISPA)
  • Komunalna infrastruktura (Drnovo, Brege, Mrtvice …)
  • Energetske sanacije vrtca Pravljica in osnovnih šol (Krško, Brestanica, Leskovec pri Krškem, Podbočje)
  • Ureditev oz. obnova starega mestnega jedra (Ulice CKŽ, Dalmatinove in Zatona)

Kot so sporočili iz Občine Krško so pri večini projektov naleteli na preveč administrativnih ovir ministrstev ter nedorečena in spremenjena pravila v času posameznega programskega obdobja. V novi finančni perspektivi pa se postopki odvijajo prepočasi.

Vir: Občina Krško

Pripravila: N. G.