Krškemu priznanje Planetu Zemlja prijazna občina

Krško

Občina Krško je tudi letos v okviru vseslovenskega natečaja prejela priznanje društva Planet Zemlja za svoje delo v smeri zagotavljanja kakovostnega in zdravega okolja. Priznanje je na osrednji prireditvi sejma Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani prevzel župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Kot so zapisali v društvu Planet Zemlja, je občina priznanje prejela za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kakovosti bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.

Krška občina se je uvrstila v ožji izbor enajstih občin, ki so se po posameznih kategorijah glede na število prebivalcev potegovale za naziv Planetu Zemlja prijazna občina.

Strokovna komisija je občine ocenjevala na področjih energetike, ravnanja z gozdovi, upravljanja z odpadki, krožnega gospodarstva, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, urejenosti otroških igrišč, varovanja narave, sejemske dejavnosti, hrupa, prometa in komuniciranja. Vsako od dvanajstih področij ocenjujejo vrhunski slovenski strokovnjaki, med institucijami pa pri natečaju sodelujejo ZRMK, Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut Wcycle, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Gospodarsko razstavišče Ljubljana.

M. P.