Kolesarska pot med Krškim in Kostanjevico na Krki

Fotografija je simbolična (pixabay)

Krški svetniki so na 29. redni seji dali zeleno luč za projekt kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. Občini se bosta s projektom, za katerega je občinski svet sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, prijavili na javni poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Dogovor za razvoj regij. Vrednost naložbe bo znašala 5,5 milijona evrov, izvajala pa naj bi se v letih od 2018 do 2023.

Vrednost investicije

Občini se bosta s projektom kolesarske povezave prijavile na javni poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Dogovor za razvoj regij. Na tem razpisu bosta občini lahko pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in države v višini 20 %. Strošek občin naj bi bil v najboljšem primeru le DDV, kar za občino Krško pomeni nekaj več kot 548.000 evrov.

Potek trase kolesarske povezave

Kolesarska povezava med Krškim in Kostanjevico na Krki bo dolga 19,5 kilometrov, od tega dobrih 14, 4 kilometra na območju občine Krško. Trasa kolesarske povezave je predvidena od Krškega z večnamenske poti pri stadionu Matije Gubca do Žadovinka, skozi Brege, Drnovo, skozi industrijsko cono Drnovo -vzhod, na rondo Drnovo do Velike vasi, nato v Mali Podlog, po nadvozu čez avtocesto, o obstoječi poti do Velikega Podloga, skozi Pristavo ob regionalni cesti do Križaja in od Križaja do Kostanjevice po kolesarski stezi, ki bo potekala vzporedno z regionalno cesto. V Kostanjevici se del te poti razcepi še proti Prekopi.

K. J.