Kar 70 odstotkov občinskih cest v Krškem poteka preko zasebnih zemljišč

V prejšnjem sistemu so zlasti v 50. in 90. letih prejšnjega stoletja lastniki zasebnih zemljišč pogosto prostovoljno, včasih pa tudi pod prisilo podpisovali soglasja za gradnjo državnih ali občinskih cest po njihovem zemljišču, pri čemer pa mnogokrat zemljiškoknjižna razmerja nato niso bila ustrezno urejena. Zaradi tega še danes veliko občinskih in državnih cest poteka po zemljiščih, ki so v zasebni lasti. Občine in država poskušajo delež teh cest postopoma zmanjševati, kar pa gre zelo počasi.

Za občino Krško je elaborat, ki je bil narejen leta 2007, pokazal, da je kar 70 odstotkov občinskih cest lastniško tako ali drugače še vedno povezanih z zasebnimi lastniki ali pravnimi osebami zasebnega prava. Temo je na eni od nedavnih sej občinskega sveta Krško znova odprl svetnik SDS Jože Olovec, ki ga je zanimalo, kako je trenutno s to problematiko. Zanimalo ga je, ali obstaja ocena vrednosti vseh zemljišč v občini, ki so v zasebni lasti, vendar po njih vodijo javne poti, ter ali ima občina izdelan pristop k razreševanju  teh  neurejenih  zadev  iz  preteklosti oziroma koliko  sredstev na  letni  ravni nameni za odkup teh zemljišč.

Kot so mu odgovorili na občini, je bilo leta 2007, ko je bil posebej za ta namen narejen elaborat, v zasebni lasti še vedno okoli 70 odstotkov zemljišč, po katerih so potekale občinske ceste. Če bi želela občina vsa omenjena zemljišča odkupiti, bi morala po takratni oceni za to nameniti 13 milijonov evrov, letno pa jih trenutno nameni 200.000.

Na občini so sredstva za ta namen sicer v zadnjem času povišali, a slednje še vedno pomeni, da bo občina ob tej dinamiki za ureditev lastniških razmerij za občinske ceste potrebovala še vsaj 65 let.

Kot pravijo na občini, sistematično odkupujejo predvsem večje odseke kategoriziranih cest, a nakupov vedno ne morejo izpeljati v celoti, saj so odvisni od dobre volje prodajalcev, ki pa kljub vsemu v večini z občino korektno sodelujejo. “Glede na to, da smo občina z nadpovprečnim številom kilometrov cest, se moramo zavedati ogromnega obsega naloge, ki jo izvajamo, menimo pa, da jo bomo s trenutnim
pristopom sistematično izvedli do konca,” so odgovorili svetniku SDS.

Kako je drugod?

Občine sicer v takšnih primerih parcelo, po kateri teče občinska cesta, odkupijo. Pri tem običajno naročijo parcelacijo, saj odkupijo le tisti del, po katerem poteka cesta, višina kupnine pa je odvisna od velikosti in namenske rabe zemljišča, kakršna je bila ob gradnji ceste. Cene kvadratnega metra se glede na to razlikujejo.

V Občini Novo mesto, na primer, za zazidljivo zemljišče v mestu ponujajo 30 evrov na kvadratni meter, za kmetijsko pa od dva do pet evrov ter za gozdno zemljišče do evra.

Če se lastniku in občini nikakor ne uspe dogovoriti, lahko steče postopek razlastitve.

M. R.