Kandidatka SDS v Brežicah Katja Čanžar za 20-odstotno znižanje glavnice posojila ob rojstvu otroka

V volilni enoti Brežice na listi SDS za poslanko kandidira Katja Čanžar, ki je svoj program predstavila na ponedeljkovi novinarski konferenci. Med drugim si bo zavzela za revitalizacijo projekta Gospodarskega središča Feniks in znižanje glavnice posojila za 20 odstotkov ob rojstvu vsakega otroka.

Univerzitetna diplomirana politologinja, trenutno podžupanja brežiške občine, je v svojem programu izpostavila osem področij, ki bi jim bilo treba po njenem mnenju posvetiti še posebno pozornost. Na področju zdravja zagovarja odpravo finančne podhranjenosti Splošne bolnišnice Brežice in Zdravstvenega doma Brežice. V obeh so poleg tega po njenem prepričanju nujno potrebne tudi nove naložbe.

Na področju kmetijstva se zavzema za poenostavitev postopkov, ki dušijo kmete, ureditev namakanja in sistema za zaščito pred spomladansko pozebo. Ta namreč kmetom povzroča vse več težav. Posebej izpostavlja potrebo po promociji načela kupujmo in jejmo kakovostno domačo hrano.

Na področju gospodarstva si zavzema za revitalizacijo projekta Gospodarskega središča Feniks, ki bo namenjeno gospodarskim dejavnostim in razvoju civilnega dela letališča, na področju športnega turizma pa za pridobitev dodatne turistične ponudbe z izgradnjo HE Brežice. Kot priložnost za športni turizem vidi tudi ureditev boljše dostopnosti Vodnega centra Brežic.

Če bo izvoljena za poslanko, si bo v državnem zboru prizadevala za uvedbo štiriletnega programa zdravstvene nege in triletnega programa bolničarja na Ekonomski in trgovski šoli Brežice ter spremembo sistema izobraževanja z namenom doseganja večje usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Na področju mladih meni, da je čas za opustitev programov aktivne politike zaposlovanja, saj ta ne prinaša rezultatov, mladim družinam pa bi pomagala tako, da bi se jim pri reševanju prvega stanovanjskega problema glavnica kredita znižala za 20 odstotkov ob rojstvu vsakega otroka.

Zavzemala si bo tudi za sistemsko ureditev kakovostne oskrbe na domu za starejše, znižanje cene oskrbnega dne v domovih za starejše in povečanje učinkovitosti črpanja evropskih sredstev. “Podatki Evropske komisije o financiranju in dosežkih kohezijske politike za obdobje 2014–2020 namreč kažejo nevzpodbudno mesto Slovenije. Pri tem sta za Slovenijo zgolj Malta in Ciper,” je povedala na novinarski konferenci.

Kandidatka obljublja, da bo v času volilne kampanje za vsa vprašanja in predloge občank in občanov dosegljiva vsako sredo v mesecu maju med 16. in 18. uro v pisarni @zate na Cesti prvih borcev 28 v Brežicah.

Prihodnjo sredo, 16. maja, bo za splošno pravno svetovanje in informiranje o delovno pravnih razmerjih za njene podpornike v isti pisarni na voljo pravnik Dražen Levojević, danes (9. maja) in 23. maja pa bo za zdravstveno svetovanje ob 17. uri na voljo zdravnica Milena Strašek.

Katja Čanžar na predstavitvi v družbi nekdanjega poslanca Andreja Vizjaka in aktualnega brežiškega župana Ivana Molana.
S ponedeljkove novinarske konference brežiške kandidatke Katje Čanžar.

M. R.