Kakšno je nadomestilo plače v času odrejene karantene zaradi covida-19?

(vir: pixabay.com)

Odrejena karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za virus – trenutno korona virus Covid -19. Predlog Zakona, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni oz. t. i. PKP4 (potrjen in objavljen bo predvidoma v naslednjih dneh) omogoča uveljavljanje pravice delodajalca do povračila nadomestila plače v primeru, da je delavcu odrejena karantena.

Kakšni so pogoji za uveljavljanje te pravice? Kakšno je nadomestilo plače? V katerih primerih je delavcu odrejena karantena? Odgovore preberite v nadaljevanju.

Če je delavcu odrejena karantena je upravičen do nadomestila plače v naslednjih primerih:

  1. delavcu, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu (torej zaradi prehoda meje),
  2. delavcu, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu (torej zaradi stika z okuženo osebo).

Kakšno nadomestilo pripada zaposlenemu v času odrejene karantene?

Delavci, ki zaradi odrejene karantene v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, ne morejo opravljati dela, so upravičeni do nadomestila plače. V kolikor je bila delavcu odrejena karantena:

  1. delavcu je odrejena karantena ob prehodu državne meje: ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena za primer višje sile. To pa je 50 % nadomestila plače, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače, ki je letos 940,58 evra bruto;
  2. delavcu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v Sloveniji: ima pravico do nadomestila plače za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. To je 80 % nadomestila plače.

Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bila odrejena karantena.

Kakšni so pogoji za uveljavljanje pravice plačila?

Delavec bo moral:

  • najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena in o razlogih, iz katerih mu je bila karantena odrejena;
  • najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu.

Delodajalec bo moral:

  • vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v kolikor bo želel uveljaviti pravico do povračila izplačanih nadomestil plače;
  • rok za vložitev je 30 dni od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene;
  • priložiti kopijo odločbe o odreditvi karantene ministra za zdravje iz katerega je razviden razlog za odreditev karantene;
  • pisno izjaviti, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu;

Izplačana nadomestila plač delavcev zaradi odrejene karantene bo Republika Slovenija delodajalcem povrnila v celoti.

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja. V kolikor bi delodajalec ravnal v nasprotju, mora prejeta sredstva vrniti.

Upravičenost do povračila nadomestil plače traja najdlje do 30. 9. 2020.

Vir: Data (tukaj)

M. P.