Izolska občina v težavah zaradi 1,9 milijona evrov dolga do podjetja iz Bistrice ob Sotli

(vir: pixabay.com)

Podjetje R Mercuri iz Bistrice ob Sotli, katerega direktor je Andrej Rautner, od izolske občine terja 1,9 milijona evrov zaradi škode, ki mu je nastala, ker občina ni spremenila prostorskega načrta. Občina se je tako znašla v velikih težavah, saj denarja za poplačilo sodno izvršljivega dolga nima.

Hala z delom pripadajočega zemljišča v Izoli (vir: Primorske novice)

Omenjeno podjetje je namreč leta 2005 v Izoli kupilo okoli 2300 kvadratnih metrov veliko zemljišče s 600 kvadratnimi metri veliko halo. Leta 2007 je nato z enim izmed hrvaških podjetij sklenilo predpogodbo za prodajo nepremičnine v višini 3,03 milijona evrov ob pogoju, da v enem letu občina odpravi prostorske omejitve za tisto območje. Občina je namreč leta 2000 na širšem območju ladjedelnice prepovedala parcelacijo zemljišč in novogradnje na njih vse do sprejema novega prostorskega načrta.

Ker do spremembe načrta ni prišlo, je bil R Mercuri zemljišče s halo prisiljen prodati Raiffeisen Leasingu za 1,9 milijona evrov. Podjetje je zato občino tožilo zaradi izgubljene poslovne priložnosti v višini 1,1 milijona evrov, kolikor znaša razlika v ceni, plus obresti, in tožbo po reviziji na vrhovnem sodišču tudi dobilo.

Težava za Občino Izola zdaj je, da denarja za poplačilo dolga nima, prav tako ne more vzeti bančnega posojila. Župan je zato podjetje prosil za odlog plačila do marca, ko naj bi sprejeli občinski proračun za leto 2019.

Lastnik podjetja R Mercuri, trgovina in storitve, iz Zagaja v Občini Bistrica ob Sotli, je od leta 2016 dalje nemški AR Force GmbH. Direktor je domačin Andrej Rautner, prokuristka pa Tadeja Hočevar iz Ljubljane. Po javno dostopnih podatkih podjetje sicer nima nobenega zaposlenega, v zadnjih letih nima niti prihodkov.

M. P.