Inovatorji Komunale Brežice že tretje leto zapored nagrajeni na Inovacijah Posavja

Komunala Brežice je letos že tretjič med prejemniki priznanj za Inovacije Posavja (Foto Rok Retelj)

V Komunali Brežice so ponosni, da so v podjetje uvedli celostni sistem odnosa z zaposlenimi, ki sta ga razvila inovatorja Petra Grajžl in Aleksander Zupančič in je že večkrat nagrajen na državni ravni.

»Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12 je temelj naših dosežkov. Veseli naju, da stroka vedno bolj prepoznava, da se je v organizacijah potrebno ukvarjati z ljudmi in da so ravno ljudje temelj vsake organizacije. Ta sistem vsaki organizaciji omogoča, da ustvari kulturo in odnose, ki so zdravi, pošteni, iskreni in človeka dostojni,« sta povedala snovalca sistema Petra Grajžl in Aleksander Zupančič.

Komunala Brežice orje ledino socialnih inovacij in dokazuje, da je tudi pri komunalnih storitvah inovativnost ključna za rast in razvoj podjetja.

Priznanja vsako leto podeljujeta Gospodarska zbornica Slovenije in Območna zbornica Posavje, Krško v partnerstvu z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo SPIRIT. Komunala Brežice je letos prejela srebrno priznanje za Inovacije Posavja 2018. To je zanje že tretje priznanje za Inovacije Posavja zapored.

Direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič in avtorica sistema Kultura zavzetih inovatorjev 3×12 Petra Grajžl (Foto Rok Retelj).jpg

S sistemom, imenovanim Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12, v Komunali Brežice skrbijo za odnose med zaposlenimi, ki omogočajo osebnostno rast, dobro počutje, zadovoljstvo, visoko delovno zavzetost in inovativnost. Z mentorstvom dajejo veliko poudarka na vzpostavljanje mostu med generacijami in ozaveščanje o medgeneracijskem povezovanju. Ključ do uspešnega podjetja je po izkušnjah v Komunali Brežice celostni sistem odnosa z zaposlenimi, ki so temelj vsake organizacije. Sistem je nastal na podlagi študija literature, strokovne raziskave, dolgoletnih izkušenj pri delu z ljudmi in primera Komunale Brežice. Vzpostavljena organizacijska kultura omogoča visoko zavzetost in inovativnost zaposlenih. Gre  za zelo temeljito izdelan sistem, ki je široko uporaben in zaposlenemu prijazen. Služba ima velik vpliv na življenje posameznika in prav zato jo v Komunali Brežice gradijo na način, ki pozitivno vpliva na zaposlene. »Na delovnem mestu preživimo eno tretjino dneva, zato je prav, da nam daje zadovoljstvo in nas bogati, ustvarja občutek smisla in vrednosti,« še dodaja direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič.

C. R.