EU projekt – sanacija okolice gradu Sevnica

www.eu-skladi.si

Projekt sanacije okolice gradu Sevnica in enajst drugih projektov iz različnih statističnih regij se bodo predstavili na dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt, ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed 12 slovenskih statističnih regij. V okviru projekta je bilo v 42 dneh oddanih več kot 63.000 glasov za različne projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada.

Projekt Sevniškega gradu je predlagal Marko Jesih, iz oddelka za gospodarstvo dejavnosti na občini Sevnica, ki opravlja funkcijo višjega svetovalca za investicije in razvoj ter pravi: »Odlično vključevanje obnovljene kulturne dediščine v razvoj turizma in pospeševanje razvoja kraja«.

www.eu-skladi.si

Kaj je bila vsebina projekta?

Projekt je zajemal ureditev grajskega parka in okolice gradu, rekonstrukcijo oskrbnikove hiše v grajskem parku in sanacijo brežine na področju gradu Sevnica. S projektom je bila urejena okolica z grajskim parkom, vrtnarjevo vilo in dostopnimi potmi ter s tem dosežena še celovitejša urejenost širšega grajskega hriba nad starim mestnim jedrom. Obnova zdaj omogoča zagotovitev odličnih vsebin za različne dejavnosti, razvoj kulturnega turizma ter rekreacijske možnosti, dopolnitev obstoječega kulturnega dogajanja ter razvoj novih kulturno-turističnih proizvodov.

Okvirna vrednost projekta znaša 669.000 evrov, od tega prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj 464.000 evrov.

N. N.