Brežice: Z gasilci podpisali pogodbo

Ob podpisu pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za obdobje 2019 do 2023. (vir: Občina Brežice)

Predsedniki prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v Občini Brežice, in predstavniki Gasilske zveze Brežice ter Občine Brežice so slovesno podpisali pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v obdobju 2019 – 2023.

Podpisa pogodbe so se poleg predsednic in predsednikov prostovoljnih gasilskih društev udeležili še župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč, poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec, tajnik Gasilske zveze Brežice  Branko Proselc in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja na občini Roman Zakšek.

Tako župan Ivan Molan kot predsednik gasilske zveze Herman Premelč sta se strinjala, da občina, gasilska zveza in društva dobro sodelujejo. Župan je v nagovoru dejal, da je opravljanje javne gasilske službe pomembno, enako pomembno pa je tudi delo prostovoljnih gasilskih društev po krajih, kjer so prav prostovoljna gasilska društva pogosto gibalo razvoja kraja.

Zahvalil se je vsem gasilkam in gasilcem, ki opravljajo svoje požrtvovalno delo prostovoljno in brez plačila.

Prav zato je pomembno, da imajo na voljo ustrezno opremo in izobraževanja, ki pripomorejo k varnejšemu delu. Denar za financiranje dejavnosti gasilske službe je vsako leto zagotovoljen v občinskem proračunu.

Sredstva so namenjena za izobraževanja, za zdravstvene preglede, vpoklice, za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme, vzdrževanje avtolestve, za zavarovanje gasilcev, gasilske opreme, domov, nabavo strokovne literature, za organizacijo in izvedbo vaj, tekmovanj, prireditev in delovanje.

V Občini Brežice deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev: PGD Bizeljsko, PGD Brežice, PGD Brežice – okolica, PGD Bukošek, PGD Cerina, PGD Cerklje ob Krki, PGD Dečno Selo, PGD Gaberje pri Dobovi, PGD Globoko, PGD Kapele, PGD Križe, PGD Krška vas, PGD Loče, PGD Mali Obrež, PGD Mihalovec, PGD Mostec, PGD Obrežje, PGD Orešje na Bizeljskem, PGD Dolenja Pirošica, PGD Pišece, PGD Rakovec, PGD Rigonce, PGD Sela pri Dobovi, PGD Gorenje Skopice, PGD Sobenja vas, PGD Arnovo selo, PGD Sromlje, PGD Stara vas – Bizeljsko, PGD Velika Dolina, PGD Veliki Obrež in PGD Župelevec.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotoutrinkov s slovesnosti ob podpisu pogodbe.

Vir: Občina Brežice

M. P.