Bizeljsko: Učenci in učitelji praznovali 10 let v novi šoli

Foto: Občina Brežice

Učenci in zaposleni na OŠ  Bizeljsko so župana občine Brežice Ivana Molana povabili na praznovanje  prve desetletnice v novi šoli.  Ravnateljica Metka Kržan je ob fotografijah in posnetkih gradnje šole, dosežkov učencev in številnih dogodkov obudila spomine na desetletje, ki je hitro minilo.

V letu 1999 so se pričeli načrti za novo OŠ Bizeljsko, gradnja pa je bila končana leta 2007. Več kot leto dni so učenci in otroci iz vrtca preživeli v nadomestnih prostorih, v prostorih krajevne skupnosti, gasilskega doma in župnišča, nekateri pa tudi v osnovni šol Dobova in Kapele. V novo šolo leta 2007 je tedaj stopilo  144 učencev in 32 otrok iz vrtca. Višina investicije gradnje šole je takrat znašala 3,3 milijone evrov, sredstva za novo šolo pa so prispevali tako tedanje Ministrstvo za šolstvo in šport kot KS Bizeljsko in Občina Brežice.

Dosežki šole v tem desetletju

V teh desetih letih so učenci s pomočjo mentorjev na šolskih tekmovanjih skupaj v 10 letih osvojili 744 bronastih, 158 srebrnih in 153 zlatih medalj na šolski ravni, na državni ravni pa so se razveselili 127 srebrnih in 10 zlatih medalj. »Ponosni smo na dosežke v tem desetletju«, je dejala ravnateljica Metka Kržan in poudarila, da so dosežki rezultat dela učencev in učiteljev, ki so jih spodbujali in jim pomagali pri nabiranju znanja

Župan Ivan Molan je pozdravil zbrane učence in učitelje ter se tudi sam spomnil na svečanost ob predaji nove šole v namen. Pred desetimi leti, je na dan otvoritve 7. decembra 2007, je sicer deževalo, kljub temu so bili tako krajani kot vsi ostali veseli pomembne pridobitve. Šola je središče vsakega kraja, je dejal župan Ivan Molan.

Načrtovane investicije na področju vzgoje in izobraževanja

Občina Brežice načrtuje tudi v prihodnje, v skladu s sprejetim sklepom, naslednje investicije na področju vzgoje in izobraževanja:  obnovo oz. gradnjo OŠ Artiče, OŠ Globoko in vrtca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Ob dejstvu, da ministrstvo, ki je pristojno za šolstvo, od leta 2009 ne razpisuje več sredstev za obnove ali gradnje šol, država pa občinam niža prejemke, je pred Občino Brežice velik izziv kako zagotoviti sredstva za obnovo in gradnjo šol ter vrtca, ki bodo otrokom in zaposlenim omogočili primerne prostorske pogoje za delo in učenje.

Odprtje nove osnovne šole je mejnik v življenju kraja in občine, saj navdaja z zaupanjem v prihodnost, je na otvoritvi pred desetimi leti dejal župan Ivan Molan.

Šola je vedno bil najpomembnejši medij za prenašanje bogastva tradicije z generacije na generacijo. Danes to morda velja še toliko bolj kot včasih, ker je zaradi razvoja ekonomije pomen družine kot nosilca tradicije oslabljen. Nadaljevanje in zdravje človeške družbe je torej še toliko bolj odvisno od šol.

Albert Einstein

N. N.

Foto: Občina Brežice