Ambrozija: Povzroča alergije in mehurje, zatiranje je obvezno

Ambrozija (Ambrosia psilostachya)

V veliko občin v poletnih mesecih, ko še posebej na plan pride rastlinje, ki ga je težko zatirati, opozarjajo na pojave ambrozije in nujnost njenega zatiranja.

K slednjemu so nedavno pozvali tudi v Občini Bistrica ob Sotli, kjer so letos opazili zelo močno povečanje ambrozije.

Kot opozarjajo na občini, letos še posebej opažajo razmah ambrozije na kmetijskih površinah, ki so v zasebni lasti. Zato so pozvali občane, naj pričnejo z zatiranjem ambrozije na svojih površinah.

Obvezno zatiranje ambrozije tako na zasebnih kot javnih površinah predpisujeta zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in državna uredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. Zatiranje je obvezno od leta 2010.

Na podlagi uredbe mora imetnik zemljišča, na katerem raste ambrozija, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Priporočena je tudi redna košnja.

V kolikor lastnik zemljišča ambrozije ne odstrani sam, bo odstranitev izvedla pristojna služba na stroške imetnika zemljišča.

V Sloveniji je najpogosteje prisotna pelinolistna ambrozija, ki raste predvsem na zemljiščih ob železnicah, avtocestah, rekah in slabo vzdrževanih opuščenih kmetijskih zemljiščih.

V Sloveniji zatirajo širjenje ambrozije z akcijami puljenja v stadiju, ko so rastline visoke od 10 do 20 centimetrov. Pri odstranjevanju morajo delavci uporabljati rokavice, v primeru cvetenja pa tudi zaščitne maske, sicer lahko pride do draženja kože in dihal.

Ambrozija lahko povzroča tudi mehurje, podobne tistim ob opeklinah. Ti se razvijejo potem, ko sok ambrozije, ki se nahaja na koži, obsveti sonce.

M. P.