Vlada delovni obisk sklenila s srečanjem z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji

Javna tribuna ob zaključku delovnega obiska Vlade RS v Posavju.

Včerajšnji delovni regijski obisk vlade v Posavju se je zaključil z javno tribuno  v Kulturnem domu Krško, kjer so člani vlade županom, gospodarstvenikom in drugim nosilcem razvoja v regiji odgovarjali na vprašanja.

Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da izstopa napredek regije v zadnjih dveh dekadah iz znatnega zaostanka za slovenskim povprečjem, za 12 odstotnih točk, na slovensko povprečje, upoštevajoč dejstvo, da je bila skoraj država v enakih pogojih.

Premier je čestital vsem, ki so k temu prispevali in dokazali, da je mogoče napredovati hitreje od povprečja.

Na vprašanje o prihodnosti Nuklearne elektrarne Krško je Janša pojasnil, da bo čez 20 let nuklearna energija prispevala še več. Ni pa energetika edino, kar v tej regiji obstaja, zaposlenih v njej je zgolj 10 %. Zato potrebujemo tudi vse ostalo, kot na primer turizem. V prihodnosti se lahko prihodnost od turizma podvoji ali potroji. Ni naključje, da Fakulteta za turizem deluje v Brežicah.

Minister Zdravko Počivalšek je dejal, da ima regija tri uspešne gospodarske dele: energetski, kovinsko-predelovalna industrija in živilsko-predelovalna industrija. Za vse velja, da bomo v vseh regijah pripravili velik paket podpore. Obiskal je več podjetij, kjer je predstavljal možnosti za pridobivanje sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, kjer bodo na voljo sredstva za različne namene. Minister je izrazil zadovoljstvo nad delovanjem podjetniškega inkubatorja v Posavju.

Kot je dejal minister Mark Boris Andrijanič, je bil izjemno pozitivno presenečen nad kakovostjo dela in zagonskih podjetij.

Minister Andrej Vizjak je dejal, da je vlada že v letih 2008 in 2009 sprejela državni prostorski načrt za gospodarsko-logistično središče Feniks. Gre za eno največjih gospodarsko in poslovno cono v Sloveniji, ki je še neizkoriščena. Posegi v prostor so namreč zelo omejeni. Po zadnjih pogovorih minister ocenjuje, da je čas primeren, da se zadeva zažene, zato bodo na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek dogovora, da se projekt dejansko uresniči. Glede Hidroelektrarne Mokrice je minister dejal, da gre za izjemno pomembnem projekt, zato ministrstvo še v mandatu aktualne vlade načrtuje izdajo gradbenega dovoljenja. Hkrati je opozoril, da je sicer treba računati na možne vnovične pritožbe in da je zato težko napovedati, kdaj bo pravnomočno.

Glede Splošne bolnišnice Brežice se je minister Janez Poklukar zahvalil direktorici in strokovni direktorici, saj bolnišnica že 22 mesecev bije plat zvona z epidemijo in ob tem uspešno opravlja vse ostale programe. Svojo vlogo je bolnišnica pokazala v epidemiji, trenutno zmorejo vse zastavljene naloge. Ob obisku je minister zaznal, da ima vodstvo strategijo in vizijo, zato ga za zdravstvo v Posavki regiji ne skrbi.

Premier je v zaključku pojasnil, da je v našem interesu, da Hrvaška vstopi v schengensko območje. “V interesu Evropske unije je, da je schengenska meja tam, kjer je tudi zunanja meja EU,” je dejal predsednik vlade Janez Janša.

Goste je uvodoma pozdravila podžupanja Mestne občine Krško Nuša Somrak, zahvalila se je za dobro sodelovanje v preteklosti, ki se ga nadeja tudi v prihodnje.

Direktor Statističnega urada Republike Slovenije Tomaž Smrekar je predstavil osnovne statistične podatke regije in jih je postavil v širši kontekst. Tako je Posavska regija po velikosti 11. statistična regija, po velikosti 9., največ prebivalcev je v občini Krško, ki je po številu prebivalstva 12. občina v regiji. Posavje je povprečno poseljena regija.

Fotografije z večernega srečanja z nosilci razvoja v Posavski regiji:

Posnetek javne tribune, za ogled kliknite na fotografijo:

 

M. P.