V sevniški osnovni šoli prenovili telovadnico

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je pred kratkim dobila prenovljeno telovadnico, ki naj bi še dodatno prispevala h kakovostnemu izvajanju športne vzgoje v šoli. Namenu so jo predali v ponedeljek.

Naložba je zajemala prenovo telovadnice z menjavo tal in vgradnjo opreme, ki bo omogočala raznolike športne aktivnosti, med njimi igre z žogami, izvajanje gimnastičnih prvin, velika pridobitev je tudi nova plezalna stena. Prenovljeni so tudi garderobni prostori. Za projekt je Občina Sevnica, ki je projekt vodila skupaj s šolo, pridobila sredstva ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica sicer dosega izjemne tekmovalne rezultate na raznolikih športnih področjih, zaradi česar je že prejela srebrno priznanje za najbolj športno šolo v Sloveniji.

M. P.