Sevnica: Največ bosta v novem mandatu prejemali SLS in SDS

Sevnica

Po zakonu so politične stranke, ki prejmejo določeno število glasov, tudi na občinski ravni upravičene do sredstev iz proračuna. V Sevnici bodo stranke v tem mandatu po sklepu občinskega sveta prejele po 0,28 evra za glas. SLS, ki je na volitvah v sevniški občinski svet zmagala, bo tako mesečno prejela 444 evrov, SDS pa 417 evrov.

Zakon o političnih strankah namreč določa, da lahko lokalne skupnosti financirajo delovanje političnih strank v sorazmerju s številom dobljenih glasov na volitvah. Stranka lahko dobi sredstva iz občinskega proračuna, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega občinskega svetnika – na nedavnih zadnjih volitvah je bilo to 107 glasov. Pri skupni višini sredstev za financiranje političnih strank zakon dodatno določa, da ta ne smejo presegati 0,6 odstotka občinskih sredstev.

V prejšnjem mandatu so politične stranke v Sevnici mesečno za vsak dobljen glas prejele 0,27 evra, v novem mandatu pa bodo prejemale 0,28 evra, pri čemer bo skupna vsota vseh dodeljenih sredstev ostala enaka kot v prejšnjem mandatu, to je 18.000 evrov.

Največ bo prejela SLS, ki je na volitvah prejela 1570 glasov, in sicer 444 evrov na mesec. SDS, ki je bila z 1474 glasovi druga, bo  prejemala 417 evrov. Denar iz proračuna bodo prejemale še LMŠ (170 evrov), DeSUS (146 evrov), SD (131 evrov), Neodvisna lista za Občino Sevnica (86 evrov), NSi (60 evrov) in SMC (43 evrov).

M. P.