Prenovljena tekaška steza bo OŠ Velika Dolina omogočila kakovostnejše delo pri urah športne vzgoje

Praznični mesec v občini Brežice je namenjen tudi različnim otvoritvam novih pridobitev, ena od teh je prenovljena tekaška steza pri OŠ Velika Dolina. Ravnateljica Mojca Bregar Goričar je ob otvoritvi dejala, da so pridobitve v šoli veseli in da jo otroci že s pridom uporabljajo tako pri urah športne vzgoje kot tudi pri vseh ostalih športnih dejavnostih, saj šola vse učence spodbuja k čim več gibanja na svežem zraku.

Učenke in učenci so pod vodstvom športnega pedagoga Danijela Bukovinskega in mentorice za glasbo Tatjane Špan pripravili glasbeno in plesno obarvan kulturni program. Šolski pevski zbor je zapel in zaigral, s plesno točko se je predstavila učenka Zala Mucko. Učenci so skupaj z ravnateljico Mojca Bregar Goričar in županom občine Brežice Ivanom Molanom prerezali trak in skupaj preizkusili tekaško stezo. Župan Ivan Molan je vsem učencem zaželel veliko veselja pri uporabi nove pridobitve. Dogodka so se udeležili tudi predsednik KS Velika Dolina Marijan Žibert in vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular ter predstavniki Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila.

O investiciji

Občina Brežice redno skrbi za omrežje 8 osnovnih šol in 1 podružnične šole, poleg materialnih sredstev občina zagotavlja šolam tudi ustrezne prostorske pogoje za delo in učenje. Občina Brežice se je zaradi dotrajanosti obstoječe tekaške steze in doskočišča skoka v daljavo odločila za obnovo tako steze kot jame za skoke v daljavo. Večji del obnove je potekal med šolskimi poletnimi počitnicami med junijem in koncem avgusta 2018. Dela obnove so vključevala odstranitev obstoječega zatravljenega tekališča iz tenesita in dotrajanih robnikov,  izvedbo tamponskega nasutja, nove robniki in drenažni asfalt, na katerega je bil položen tartan. Steza ima pet prog in  je dolga 60 m in se nadaljuje v doskočišče skoka v daljavo. Za investicijo je Občina Brežice namenila 43.580,28 EUR iz postavke za vzdrževanje in obnovo osnovnih šol. Izvajalec del je bil izbran v postopku javnega naročanja – podjetje Kostak Krško.

Večja vlaganja v OŠ Velika Dolina so bila izvedena v letih 2013 in 2014, ko je potekala energetska sanacija (toplotna izolacija podstrešja, zamenjana dotrajanega stavbnega pohištva, optimiziran ogrevalni sistem (vgradili 154 termostatskih ventilov) in vgradnja toplotne črpalko za učinkovito pripravo sanitarne tople vode). V 2015 je občina poskrbela še za ureditev kotlovnice in obnovo zobne ambulante.

Vir: Občina Brežice

M. P.