Občina Brežice danes praznuje

Brežice (vir: YouTube)

Občina Brežice danes praznuje svoj praznik. V okviru tega so se v občini že skozi cel oktober vrstili številni dogodki in prireditve: športni dogodki, koncerti, razstave, dnevi odprtih vrat, tradicionalni podjetniško-obrtni in kmetijski sejem (POK), včeraj je bil 42. pohod »Po poteh Brežiške čete«, zvečer pa slovesna seja občinskega sveta s podelitvijo oktobrskih nagrad. 

Praznik Občine Brežice je posvečen spominu na ustanovitev Brežiške čete.

Na sinočnji slavnostni seji občinskega sveta so podelili občinska priznanja in nagrade za leto 2018, razglasili so tudi častnega občana. To je po sklepu občinskega sveta iz začetka oktobra postal Franc Kocjan iz Brežic.

Podelili so tudi oktobrsko nagrado Občine Brežice, ki so jih prejeli Emilija Držanič, Davor Lipej in Darko Bukovinski. Priznanja občine za leto 2018 pa so prejeli Športno društvo Krka iz Krške vasi, Ključavničarstvo Ivan Kovačič iz Gabrja pri Dobovi in KOOP Trgovina iz Brežic.

Nagrajence je v potrditev občinskemu svetu predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za častnega občana je prejela dva predloga, za oktobrsko nagrado 12, za priznanje občine pa pet predlogov.

Brežice je velika in uspešna občina

Občina Brežice se razteza na 268 kvadratnih kilometrih površine. Ima skoraj 24.500 prebivalcev, ki prebivajo v 109 naseljih. Združena so v 20 krajevnih skupnosti. Občino zaznamuje 67 kilometrov meddržavne meje z Republiko Hrvaško, kjer sta dva mednarodna mejna prehoda: Obrežje (cestni) in Dobova (železniški promet). Na območju občine so še trije meddržavni mejni prehodi: Orešje, Rigonce in Slovenska vas. Maloobmejni prehodi pa so Nova vas ob Sotli, Stara vas – Bizeljsko in Rakovec.

Župan Ivan Molan

Občino že od leta 2005 zelo uspešno vodi župan Ivan Molan. V času njegovega vodenja je bilo v občini izvedenih preko 123 milijonov evrov investicij, od tega je občina pridobila kar 42,5 milijona evrov nepovratnih državnih in evropskih sredstev.

Seznam izvedenih investicij v Molanovem času je izredno obsežen. Investicije so navedene na kar 20 straneh, na spletni strani občine so predstavljene tudi na interaktivnem zemljevidu.

Občina se je letos uvrstila tudi med 12 najprodornejših slovenskih občin, kar je veliko priznanje. Ocenjevalci projekta Zlati kamen pri tem ugotavljajo, da ima občina največji preboj ravno na področju gospodarskih dejavnosti.

V nadaljevanju objavljamo seznam investicij v občini, pregledno so razvrščene po obdobjih.

Investicije v Občini Brežice, po obdobjih. (https://www.brezice.si/investicije_v_obcini_brezice/)

Ob tem naj spomnimo še na današnje dogodke:

  • Ob 15. uri Društvo kmetic Brežice vabi na 12. bizeljski ajdov kolač, na slovesno razglasitev rezultatov s kulturnim programom in razstavo Bizeljski ajdov kolač 2018. Prireditev bo na Turistični kmetiji Balon – Bela gorca na Bizeljskem.
  • Ob 19. uri bo v Slomškovem domu Brežice fotografska razstava – predstavitev fotografij o šolskem življenju stavbe in predstavitev fotografij ter posnetkov z osrednjo temo Brežice po letu 2004 – EU. Organizator razstave je Društvo 1824.

M. P.